Storbritanniens före detta premiärminister David Cameron. Fotograf: Efrem Lukatsky / AP via TT

Därför blir så många inkompetenta män ledare – och så kan det förhindras

Sluta fokusera på att få bort hindren för att kvinnor ska nå toppen och börja se till att män med uppblåst ego inte når dit. Det receptet ges i en ny bok.

Angela Merkel är precis som Warren Buffett en tråkig men otroligt bra ledare, medan David Camerons uppblåsta självförtroende att vinna folkomröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap visar hur illa det kan gå när världen låter den sortens män nå toppen.

Det hävdar Tomas Chamorro-Premuzic som bland annat är professor i affärspsykologi vid University College London och Columbia University i boken “Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? (And How to Fix It)”.

Läs även: ”I en tid av konstant förändring behövs ledare som står ut när det skaver”

Enligt Financial Times-recensionen är budskapet att vi i stället för att fokusera på att få bort hindren för att kvinnor når toppen kan bereda väg för dem genom att se till att män med stort ego inte når dit.

Resonemanget lyder att överdrivet självförtroende bör tolkas som ett försök att kompensera bristfällig kompetens, medan blygsamhet snarare kan vara tecken på att man fokuserar mer på teamet än på sig själv och därmed är en bättre ledare.

Problemet är att när vi i stället för att tolka karaktärsdrag som överdrivet självförtroende och självupptagenhet som varningsflaggor ser det som tecken på ledarskapspotential får mer blygsamma men duktiga kvinnor – och även män – svårare att nå toppen.

Tomas Chamorro-Premuzic ser sig själv som en sexist i bemärkelsen att han tycker att kvinnor är bättre ledare. De är starkare på förmågor som att hantera andra människor, utöva impulskontroll och ägna sig åt altruism.

Studier har visat att det inte stämmer att kvinnor når toppen i lägre utsträckning än män på grund av bristande självförtroende – det handlar snarare om att kvinnor är mindre benägna än män att övervärdera sig själva.

Kvinnor som ändå har ett gott självförtroende straffas inte bara hårdare när de begår misstag, utan riskerar att inte bli lyssnade på samt inte få tillgång till viktig information.

Professorn menar att om självförtroende ändå ska fortsätta att användas som en måttstock för en god ledare är det inte nödvändigt att de har så mycket som möjligt av den varan. Bättre är om de är bra på att synka självförtroendet med sin faktiska förmåga…

Läs även: Rapport: Norge och Finland har högst andel kvinnliga toppchefer i Norden – Sverige halkar efter