Klädkedjan bommar igen 20-talet butiker i nytt sparpaket – men överraskar på sista raden

Butiksdöden skördar nya offer. Kappahls vd flaggar för att stänga 20-talet olönsamma och banta personalstyrkan. Samtidigt uppvisar de högre resultat än väntat.

Klädkedjan Kappahl redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Resultatet var positivt trots att marknaden hade väntat ett negativt resultat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

Omsättningen uppgick till 1 185 miljoner kronor (1 115), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 147.

Rörelseresultatet blev 2 miljoner kronor (5), väntat rörelseresultat var -4. Rörelsemarginalen var 0,2 procent (0,4).

Bruttovinsten blev 681 miljoner kronor (655), med en bruttovinstmarginal på 57,5 procent (58,7).

Resultatet efter skatt blev -1 miljoner kronor (5). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (0,07).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -73 miljoner kronor (-87).

I rapportens vd-ord skriver tillförordnade vd:n och finanschefen Peter Andersson att bolaget initierat ett program som ska förstärka resultatet med mer än hundra miljoner kronor.

"I huvudsak medför programmet att vi fortsätter åtgärda strukturella utmaningar för att öka effektivitet och produktivitet. Arbetet med att stänga butiker som inte bidrar med lönsamhet intensifieras vilket medför att vi kommer att stänga ett 20-tal butiker under det kommande året", säger han.

Bolaget gör också en översyn av bemanning och struktur i den administrativa organisationen över koncernen vilket kommer att medföra att Kappahl minskar bemanningen med cirka 50 tjänster under året, varav ett 40-tal tjänster på huvudkontoret och distributionscentralen i Mölndal.

Läs även: Skrämmande facit för handlare: Butiksapokalypsen i USA har skördat fler än 4 000 offer bara i år


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST