Kerstin Hallsten är chefsekonom på Industriarbetsgivarna. Fotograf: Pressbild, Björn Larsson Rosvall/TT (montage)

Industrin tjänar på svaga kronan – men har fått nog: ”Viktigt att Riksbanken höjer mer i år”

Industrin riskerar att tappa i konkurrenskraft om inte Riksbanken höjer räntan. Det är inte hållbart att den svaga kronan ska fortsätta dopa marknaden, anser Industriarbetsgivarna.  

Den svaga kronan är inte enbart positivt för svensk basindustri, utan den medför även risker. Det gör att Riksbanken gradvis bör fortsätta höja räntan i år trots den svaga konjunkturen och att inflationen inte kan väntas vara exakt på målet framöver, anser Industriarbetsgivarna.

"På kort sikt är den svaga kronan positiv för exportföretagens vinster men det som är viktigt för basindustrin är att ha långsiktigt stabila förutsättningar och en del av det är att ha en kostnadsutveckling som är långsiktigt konkurrenskraftig", säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Industriarbetsgivarna.

Det har vi inte nu, varnar hon.

"Vi har klarat oss ändå på grund av att den svaga kronan fungerat som en krockkudde. Men risken är att det kan bli mindre omvandlingstryck i ekonomin och för höga krav i kommande lönerörelse", säger hon.

Arbetskraftskostnaderna i Sverige var under 2017 relativt höga i relation till kostnaderna i andra länder i kronor per arbetad timme, enligt Eurostat.
Att lönerna ökar snabbare i Sverige eller ligger på en högre nivå än länder vi konkurrerar med behöver inte vara ett problem om till exempel produktiviteten är högre i Sverige. Men för perioden från 2011 ökade de relativa enhetsarbetskostnaderna i alla jämförelseländer mindre än i Sverige.

Jämfört med Spanien har kostnaderna i Sverige ökat med drygt 25 procent mer och jämfört med Finland ökade de med drygt 15 procent mer. Minst skillnad var det mot USA och Storbritannien.

Man skulle kunna tänka sig att den svaga kronan skulle kunna hjälpa de svenska företagen att ta marknadsandelar, vilket skulle gynna dem på sikt. Men det håller inte Kerstin Hallsten med om.

"För att långsiktigt ta marknadsandelar måste man ha långsiktig kostnadskontroll. Om konjunkturen viker kan företagen snabbt sitta i en situation med för högt kostnadsläge. Läget är extra riskabelt eftersom Riksbanken redan bedrivit en expansiv penningpolitik."

Industriarbetsgivarna räknar med att BNP sjunker till 1,3 procent i år från 2,4 procent 2018 för att öka till 1,6 procent 2020. I sin prognos har de lagt in en höjning av Riksbankens styrränta, reporäntan, till 0 procent i år.

Står ni fast vid det trots den låga inflationen?

"Ja, vi tycker det är lämpligt."

Det skulle ha ett stort signalvärde, anser Industriarbetsgivarna.

"Riksbanken kan dela upp det på två mindre höjningar. Det viktiga är att den höjer mer i år."

Utöver riskerna för basindustrin med den svaga kronan pekar hon på att en det låga ränteläget kan skapa obalans och ökat risktagande i ekonomin bland företag och hushåll.

Inflationen, mätt som KPIF, blev 1,9 procent i februari och bommade därmed marknadens förväntningar om en uppgången till 2,0 procent och Riksbankens målnivå på 2,0 procent.

Riksbankens reporäntan, som varit negativ sedan februari 2015, höjdes i januari med 0,25 procentenheter till -0,25 procent.

Industriarbetsgivarna, som är arbetsgivarorganisation för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustrin samt svetsmekanisk industri, företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Basindustrin stod för en nettoexport på 135 miljarder kronor och runt 260 miljarder kronor i totalt exportvärde 2017.

Läs även: Dåliga nyheter för kronan: Inflationen missar målet


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST