Fotograf: Pexels

Tvingas till uppsägning? Vår expert guidar genom arbetsrättens alla regler

Lågkonjunkturen börjar göra sig påmind, eller du har lyckats rationalisera. Då kan du plötsligt stå där med för mycket personal. Vår expert Göran Smedberg hjälper dig som tvingas genomföra uppsägningar på grund av arbetsbrist så att du inte snubblar på någon av alla de regler som finns kring detta i de arbetsrättsliga lagarna.

Lagen om anställningsskydd, LAS, skiljer mellan två olika skäl för uppsägning: uppsägning på grund av personliga skäl och uppsägning på grund av arbetsbrist. Under begreppet arbetsbrist faller alla fall av uppsägning där personliga omständigheter inte läggs till grund för uppsägningen.

Det kan finnas flera skäl till varför det uppstår arbetsbrist:

  • Driftsinskränkning
  • Bortrationaliserade arbetsuppgifter
  • Maskiner som ersätter anställda
  • Arbetsuppgifter som läggs ut på entreprenad
  • Anlitande av bemanningsföretag eller bristande lönsamhet i verksamheten.
  • Det kan vara fråga om arbetsbrist även om de anställda arbetar för fullt men lönsamhetsnivån enligt arbetsgivarens uppfattning är för låg.

Om du som arbetsgivare överväger att göra en omorganisation som kan leda till att personal kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist måste du följa ett antal regler i de arbetsrättsliga lagarna.

Vår expert Göran Smedberg hjälper dig som tvingas genomföra uppsägningar på grund av arbetsbrist.

På vår premiumsajt VA Insights finns checklistan du kan bocka av när du genomfört åtgärderna:

 

Prova Veckans Affärer Insights gratis i 30 dagar


Är du redan prenumerant? Läs här!


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST