Fotograf: Fjärde AP-fonden

”Ta bort de svagaste männen tills det är 50/50”

Visa att du vill klättra, skaffa affärsansvar, ta den hjälp du behöver och se till att ha kul. Det rådet ger Sarah McPhee, Näringslivets mäktigaste styrelseproffs, till kvinnor som vill nå hennes position.

”Jag tycker om att se verksamheter växa, att skapa mervärde för kunder och samhälle. Ändra samhället lite. Jag har startat bolag för att det är intressant att ta tag i framtiden. Jag tycker inte alltid näringslivet och politiken ser den. Den kommer fortare än du anar”, säger Sarah McPhee med trettio års erfarenheter som chef bakom sig, senast som vd för SPP.

För styrelsearbete anser hon att det är bra att vara operativ så länge man kan. Rådet är att försöka få ett styrelse­uppdrag under den operativa tiden, kanske två eller tre om man är rutinerad.

”Jag hade Saxo Bank och Axel Johnson Inc. Det var givande och gav otroligt mycket energi och kraft. Interna styrelse­uppdrag kan fylla samma funktion om de är tillräckligt krävande.”

För att nå framgång gäller det att tydligt visa vad man vill, begära mer, satsa på affärsansvar, inse att privatlivet blir lidande, köpa in tjänster och se till att ha roligt på jobbet och privat.

Framför allt bör man fokusera på styrkorna, inte på det som behöver förbättras, menar hon.

”Mina styrkor är humor, att förstå människor, vad som motiverar och framför allt att bena ut huvudfrågan.”

Den egna framgången förklarar hon med en stor energi och vilja sedan födseln, att hon är invandrare som fajtats från botten, men också att hon är kvinna.

”När man väl är trygg i att vara professionell kan det vara en fördel att vara kvinna, för att man syns – men låt oss inte överdriva fördelarna …”

Sarah McPhee kom till Sverige efter att ha varit hjälparbetare i Moçambique. Hon började doktorera på Lantbruksuniversitetet, men tyckte det var slappt.

Doktorandstudier på Handelshögskolan i Stockholm blev murbräckan in i näringslivet när hon trots sju års universitetsstudier i USA och i Paris inte fick jobb på den professionella nivå hon ville.

”Först då insåg jag betydelsen av nätverk i ett litet land. I dag är det en annan värld. I den yngre generationen, som jag ser på Klarna, kommer en hel skara som träffats på annat sätt.”

Hon siktade medvetet på en ledarskapsroll med affärsansvar.

”I många år klassades jag som en stabsmänniska, men jag flyttade på mig tills jag fick affärsansvar. Om du har ansvar för pengar och människor får du inflytande.”

Hon flyttade till Fjärde AP-Fonden 2001 som en karriärreträtt för att hon tyckte att familjen behövde mer tid. När hon 2004 blev vice vd och kapitalförvaltningschef på AMF var reträtten över.

”Duktiga kvinnor hamnar på HR, blir controller eller chefsjurister. Nu tänker man om, men inte i den takt man borde”, konstaterar hon.

Trots sin position anser hon att hon borde ha siktat högre från början.

”Jag ville leda och fördela. Men både samhällets struktur och en överdriven ödmjukhet gjorde att jag avvaktade. När jag var sexton ville jag bli chef för hela FN. Det är en sextonårings självbild som du borde se tillbaka på och tänka i de termerna”, säger hon.

”Det viktigaste för ett bra ledarskap är att ha fokus på mål och människor. Se till att balansen mellan dessa är jämn. Led tillsammans och sätt gemensamma mål. Förstå helheten hos varje anställd, hur de har det privat och vad de triggas av. Våga bryta det hierarkiska tänket och skapa utmaningar. Träna på att lyssna och var fokuserad på organisationen”, säger hon.

Det egna bolaget Clusjion, som hon startade ett halvår innan #metoo, har tagit fram ett digitalt verktyg för att skapa mer inkluderande arbetsplatser där alla – inte minst kvinnor och första generationssvenskar – presterar bättre.

Ansvaret för mångfaldsfrågan ligger på högsta ledningen, på styrelsen och affärsområdescheferna, understryker hon.

”Man ska inte bara säga att man vill uppnå mångfald, man måste bevisa det. Men det är en fråga som kan hamna vid sidan om i ett affärsakut läge.”

Hennes tips för att stärka och lyfta andra kvinnor är radikalt:

”Har du fler män än kvinnor, ta bort de svagaste männen tills det är 50/50. När du befordrar, ge kvinnor mer stöd och uppmuntran, de har bara 1–2 generationers förebilder i ryggen. Lyssna, hjälp dem sätta mål och att prioritera.” 

HELA LISTAN: Näringslivets mäktigaste kvinnor 2019