Fotograf: Billerud Korsnäs

”Kvinnliga förebilder behövs fortfarande”

Petra Einarsson är Näringslivets mäktigaste börs-vd 2019. Som en av svensk basindustris verkliga tungviktare kan hon bromsa ett av de mest uppmärksammade globala miljöhoten – plastberget.

”Det är en dubbel känsla”, säger Petra Einarsson om att toppa listan över mäktigaste börs-vd:arna 2019.

”Samtidigt som det är en fin utmärkelse är det synd att det fortfarande behövs listor för kvinnliga chefer i näringslivet. Men sådana här utmärkelser ger nog ändå unga kvinnor större kraft att tro på sig själva och att de kan lyckas.”

Petra Einarsson bröt gubbväldet först på Sandvik och nu på BillerudKorsnäs. 

Hur har du klarat dig så bra på så mansdominerade arbetsplatser?

”Jag har aldrig tänkt på att krossa glastak eller slå mig fram, jag har framför allt jobbat hårt med sådant jag tycker om. Men faktum att under mitt arbetsliv har jag bara rapporterat till män. Det innebär också att jag haft manliga chefer som stöttat.”

”När jag som ekonom, kvinna och under 40 år blev chef för Sandviks banddivision var det min dåvarande chef Peter Gossas som tog den större risken – inte jag. Han erbjöd mig jobbet och hade jag misslyckats hade han fått kritik för det. Den typen av modiga män gör stor skillnad.”

”Man skulle önska att vi kommit längre och att det var självklart med kvinnliga börs-vd:ar. Men det behövs fortfarande kvinnliga förebilder, så är det.”

Hon har inget recept för framgång att dela ut och menar att det heller inte går att planera för en roll som börs-vd, men att det däremot går att köra ”all in” och jobba hårt med det man är intresserad av: ”Jag tror det viktigaste är att följa sitt hjärta.”

Grundförutsättningarna behöver förstås finnas, men det är också väldigt mycket timing och tur: att vara på en speciell plats en speciell tid, vilket behov ett företag har just då, om man samarbetar bra med olika nyckelpersoner med mera.

Och nu är hon väl inkörd i kartong- och pappersindustrin.

”Vårt största och viktigaste arbete i närtid är att rampa upp världens modernaste kartongmaskin på Gruvön i Värmland, en enorm investering. Under våren ska allt fungera med start i mars- april. Det måste lyckas.”

På längre sikt håller BillerudKorsnäs på att ändra sin strategiska inriktning från en väl fungerade förpackningsindustri till att bli ännu mer av ett innovationsföretag för hållbara förpackningslösningar som ska kunna ersätta den allt mer ifrågasatta plasten.

”Vi ligger helt rätt för att möta omvärldens krav på produkter och lösningar som bidrar positivt till en hållbar utveckling. Att tillsammans med medarbetarna ta BillerudKorsnäs dit är något jag verkligen drivs av.”

Utanför arbetstid har Petra Einarsson en lång rad styrelseuppdrag. Och rollen som SSAB-ledamot vittnar om att kärleken till stålindustrin lever kvar. 

HELA LISTAN: Näringslivets mäktigaste kvinnor 2019