Charlotte Sundåker och Linda Waxin. Fotograf: Ownershift

”Vi vill se en markant ökning av ägarinnor i Sverige innan vi dör”

Idag äger män mer än dubbelt så mycket av Sverige som kvinnor gör. Det vill Charlotte Sundåker och Linda Waxin, initiativtagare till tankesmedjan Ownershift, ändra på.

Visste du att kvinnor privatäger 4 procent av det totala aktieägarvärdet i Sverige idag? Eller att kvinnor äger 14 procent av alla fastigheter?

Troligen inte. Fokus på kvinnligt ägande har hittills varit svagt i Sverige men det är något som entreprenörerna Charlotte Sundåker och Linda Waxin vill ändra på.

”Det är fantastiskt med utvecklingen med fler kvinnor i ledande positioner och metoo-rörelsen, alla utvecklingsfaser behövs, men vi behöver ta tjuren vid hornen och börja prata om ägarfrågor”, säger Linda Waxin.

De två entreprenörerna har känt varandra länge har följts åt i karriären. Idag driver de båda egna bolag, Matching ID och Planethon. Frågan om ett mer jämställt ägande började ta allt mer plats i deras tankar.

”Lite förenklat kan det antas att det är den som äger mest som också har störst makt. Makt kan betyda alltifrån att bestämma hur resurserna i ett land fördelas till att våga följa sin dröm. Men det påverkar också uppfattningen om vilka egenskaper som är mer värdefulla än andra, vad som är värt att satsa på.”

I mars förra året gick de två entreprenörerna från ord till handling och startade tankesmedjan Ownershift.

”Det var inte ytterligare ett kvinnligt nätverk som behövdes utan vi bestämde oss för att verkligen ta reda på hur det såg ut med kvinnligt ägande i Sverige.”

Läs även: Att ignorera kvinnor kostar för riskkapitalisterna

De samlade ihop till en arbetsgrupp med de kompetenser som behövdes, Emma Heikensten, doktorand i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, Caroline Snellman, jurist på Legal Works och initiativtagare till #MedVilkenRätt och affärsängeln Louise Samet.

”Vi smyglanserade i Almedalen och pinnade 1000 ägarinnor. Vi fick en fantastisk respons. Av både kvinnor och män.”

Idag på Internationella kvinnodagen 2019 kommer deras första rapport, full med intressant data över hur det ser ut med kvinnligt ägande i Sverige idag. Slutsatsen är att män äger ungefär dubbelt så mycket av Sverige som kvinnor gör, både som privatpersoner och som näringsidkare.

”Nu har vi definierat problemet och nu ska vi analysera varför och hitta åtgärder.”

Linda Waxin hoppas att det ideella arbete som bedrivs i tankesmedjan idag ska mynna ut i konkreta kommersiella verksamheter. Idéerna, som är långt ifrån färdigställda, handlar om alltifrån att starta någon form av investeringsverksamhet där kvinnor kan investera i kvinnligt entreprenörskap till att skapa en försäkringslösning som hanterar kollektivt risktagande.

”Vi har också funderat över det faktum att konsumtionsbesluten ofta ligger hos kvinnorna och hur det kan användas för att lägga större resurser i kvinnoägda bolag.”

De jobbar redan nu med att förpacka ägande på ett positivt sätt, inte minst på deras Instagramkonto där de lyfter fram ”Veckans risktagerska”.

”Ägande gör att man känner väldigt stor makt över sitt eget liv och sina egna livsbeslut. Vårt mål är att se en markant ökning av ägarinnor i Sverige innan vi dör.”

Statistik från rapporten ”Ägarinnabilden #0 – En nollmätning av ägandet i Sverige”

  • Kvinnor privatäger 4 % av det totala aktievärdet i Sverige.
  • Kvinnor heläger 14 % av svenska fastigheter.
  • Kvinnor äger 15 % av svensk mark.
  • Kvinnor äger 29 % av jordbruk.
  • Kvinnor äger 34 % av alla privatbilar.
  • 30 % av landets företagare är kvinnor.
  • 38 % av alla skogsägare är kvinnor.
  • Kvinnor är verklig huvudman i 26,3 % av rapporterande företag.

Läs även: Att hylla det ”svenska startup-undret” men inte satsa på kvinnliga entreprenörer är en usel affär – både för investerare och samhälle


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST