ANNONS
Katarina Ibold och Cecilia Lundh, båda advokat och partner på Advokatfirman Delphi.

Experternas tips: Så gör du för att lyckas med ett styrelseuppdrag

Det är styrelsen som ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Trots att de inte är delaktiga i bolagets dagliga verksamhet kan bolagets styrelseledamöter i vissa situationer bli ansvariga för bolagets skatter och skulder.

Om man blir tillfrågad om ett styrelseuppdrag, vad ska man då tänka på? Vi har träffat advokaterna Cecilia Lundh och Katarina Ibold som är delägare på Advokatfirman Delphi i Linköping och regelbundet kommer i kontakt med styrelserelaterade frågor. Här delar de med sig av sina erfarenheter och tips.

Visst är det väldigt roligt och hedersamt att bli erbjuden ett styrelseuppdrag, men innan du kastar dig över uppdraget med full energi finns det några saker du bör göra och fundera på. Ta reda på så mycket du kan om bolaget innan du tackar ja.

Vad bedriver bolaget för typ av verksamhet? Vilka är aktieägare och hur ser ledningsstrukturen i bolaget ut? Driver ägarna också annan verksamhet och hur fungerar det där? Har du relevant kompetens och vilka personer sitter i styrelsen i dag? Hur ser bolagets ekonomi ut? Finns ägardirektiv? Finns arbetsordning för styrelsen? Vilka utmaningar står bolaget inför och hur ser det ut i branschen?

3 Konkreta tips:

  1. Se till att alltid hålla dig uppdaterad om bolagets utveckling och trender i branscher som påverkar bolaget.

  2. Om du har en avvikande uppfattning på styrelsemötet: be att få detta antecknat i protokollet.

  3. Sist men inte minst - Var påläst! 

Gör din research

Gör dig själv tjänsten att ta reda på så mycket du kan rörande bolaget för att utifrån denna kunskap bedöma om du ska acceptera den ofta lite smickrande förfrågan. Fundera också på om du verkligen har tid för uppdraget; både för din egen och bolagets skull. Ställ frågan om du inom ramen för styrelsearbetet förväntas ha ansvar för något särskilt område. Har du blivit tillfrågad om uppdraget för att du besitter någon speciell kompetens kan det innebära att du förväntas ha ett större ansvar för frågor som rör just detta område.

När du har bestämt dig för att acceptera styrelseuppdraget råder Cecilia och Katarina att du ser till att vara påläst inför styrelsemötena. Inte bara för din egen skull utan även av respekt för dina styrelsekollegor. Agendan vid styrelsemötena är ofta fullspäckad och för att effektivisera styrelsearbetet underlättar det att ledamöterna är insatta i vilka frågor som ska behandlas på mötet. Är du väl förberedd har du också större möjlighet att ställa relevanta frågor och komma med egna konstruktiva förslag. Att förstärka sin egen omvärldsbevakning inom de frågor som rör bolagets verksamhet skapar givetvis också ökade förutsättningar för att bidra i styrelsearbetet på avsett vis.

Viktigt att känna till lagar

Vissa kunskaper i juridik och ekonomi underlättar förståelsen för styrelsearbetet och de olika krav som ska tillgodoses. Det är dessutom viktigt att känna till vilka lagar som reglerar hur styrelsearbetet ska utföras och vilket ansvar som åligger styrelsen. Om du tänker affärsmässigt och har ett gediget intresse för bolagets affärer blir styrelsearbetet dessutom roligare och mer givande.

Försäkra dig också om att du får tillräcklig insyn i alla frågor som styrelsen har ansvar för. Större affärer, affärer av ovanligt slag eller transaktioner mellan bolaget och dess ägare kan fordra särskilda kontroller och beslut från styrelsens sida. Var särskilt noga med att sätta dig in i bolagets ekonomiska förhållanden eftersom en styrelseledamot exempelvis kan bli personligt betalningsansvarig för obetalda skatter och för förpliktelser som bolaget ådrar sig när bolagets kapital understiger halva aktiekapitalet. Fråga om det är något du inte förstår och var inte rädd att begära att få kompletterande information eller underlag – det finns inga dumma frågor!

Arbeta för strategisk utveckling

Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna på bolagsstämman, men som styreledamot ska du inte ”gå ägarnas ärenden” utan ha bolagets bästa för ögonen. Som styrelseledamot arbetar du med bolagets strategiska utveckling och ger riktlinjer och anvisningar till bolagets VD. Det är därför viktigt att det finns en bra kontakt mellan styrelsens ordförande och bolagets VD. Ett annat praktiskt tips är att verka för att det regelbundet sker en utvärdering av styrelsens arbete – ibland kan en styrelses sammansättning behöva förändras. Styrelseuppdraget är dock inte bara ett ansvar utan också en möjlighet att vara med och utveckla bolagets framtid.

Delphi

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige och har blivit topprankade i ”Årets Advokatbyrå” fyra år i rad i Regis årliga branschstudie.

Läs mer om Delphi här!