Fotograf: Pexels, Unsplash (montage)

Färsk ranking: Nordens 10 hetaste aktier att köpa just nu

Dags att fylla på portföljen? Vi har listan över aktier med starkast köpsignaler, enligt teknisk analys.

Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.

1.  Biotage
Biotage ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 122. Ger signal om vidare uppgång till 145 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 123 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
2.  Indutrade
En närmast horisontell trendkanal är bruten uppåt på medellång sikt. En fortsatt stark utveckling indikeras. Aktien har nu stöd vid eventuella attacker nedåt mot trendlinjen. Aktien har tagit ut målkursen vid 266 efter brott på en omvänd huvudskuldra-formation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har stöd vid cirka 246 kronor. Positiv volymbalans indikerar att köparna är aggressiva medan säljarna är passiva, och förstärker aktien. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
3.  Schibsted ser. A
Schibsted ser. A visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 309. Ger signal om vidare uppgång till 361 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 316 kroner. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
4.  Tele2 B
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Tele2 B och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har tagit ut målkursen vid 122 efter brott på en omvänd huvudskuldra-formation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 121 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
5.  Dustin Group AB
Dustin Group AB ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 86.00 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
6.  Aker
Aker ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien har gett en köpsignal från ett glidande medelvärde, och signalerar därmed fortsatt uppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 615 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
7.  Ørsted
Ørsted visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 458. Ger signal om vidare uppgång till 493 eller mer. Aktien närmar sig stödet vid cirka 460 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
8.  AstraZeneca
AstraZeneca ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Glidande medelvärde har också gett köpsignal. Det signalerar isolerat sett fortsatt uppgång, men trögheten i indikatorn gör att man ofta går miste om mycket av uppsidan. Aktien har stöd vid cirka 720 kronor. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
9.  Castellum
Castellum visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Kursen har dock brutit en stödnivå på kort sikt och gett säljsignal från en kortsiktig trading range. Aktien testar stödet vid cirka 167 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 167 kronor utlöser en säljsignal. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
10.  Arjo B
Arjo B har brutit upp från en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Det signalerar en fortsatt stark utveckling. Aktien har nu stöd vid eventuella attacker tillbaka mot taket i trendkanalen. Aktien gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 33.47. Ger signal om vidare uppgång till 39.80 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 32.20 kronor. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST