Storbanken: Sverige borde få ”Nobelpriset i avkastning”

I en färsk rapport lyfter Credit Suisse fram Sverige som det land som sammantaget haft den bästa avkastningen på aktier, obligationer och statsskuldväxlar sedan år 1900.

2018 var det sämsta året för aktier globalt sedan finanskrisen, med en nedgång i snitt på 9 procent, enligt Credit Suisse färska rapport Global Investment Returns Yearbook.

Men om det fanns ett Nobelpris för avkastningar på investeringar borde Sverige få det,  skriver banken.

Inte för fjolårets utveckling dock, utan för avkastningen på aktier, obligationer och statsskuldväxlar under åren 1900 till 2018.

Sverige är nämligen det enda landet där den historiska avkastningen från de tre tillgångsslagen alla hamnar på topp fem i rankingen som omfattar 23 länder.

Avkastningen på svenska aktier i reala termer (inflationsjusterat) under åren 1900 till 2018 har i snitt varit 5,8 procent per år, skriver storbanken som menar att svenska aktier har gynnats av neutralitet under två världskrig, landets naturresurser och framväxten av stora industriella holdingbolag.

Det bästa enskilda året för svenska aktier var 1999, alltså strax innan dot com-bubblan briserade, med en uppgång på 67,5 procent. Det sämsta året var 1918, Första världskrigets sista år, då nedgången skrevs till 42,5 procent.

Sammantaget pekar rapporten ut 1980-talet som den tioårsperiod då svenska aktier i snitt presterade som allra bäst.

Så här såg snittavkastningen per år för aktier ut i några andra länder under 1900-2018:

Japan: 4,1 procent 
Schweiz: 4,4 procent 
Storbritannien: 5,4 procent 
USA: 6,4 procent

Realavkastningen på svenska obligationer och statsskuldsväxlar var under 1900-2018 i snitt 2,7 respektive 1,7 procent, enligt Credit Suisse.

Den svenska snittavkastningen på obligationer var den högsta i undersökningen, följt av Schweiz med en årsavkastning i snitt på 2,3 procent.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST