Gustav Nilsson och Kajsa Lindström från Beteendelabbet tillsammans med Johan Gillqvist, platschef på Wästbygg. Fotograf: Beteendelabbet

De sparade in 90 ton byggavfall – med hjälp av affischer på toaletterna och löfte om smörgåstårta

Startupen Beteendelabbet hjälpte ett byggföretag kraftigt minska både sina kostnader och mängden byggavfall – bland annat med hjälp av affischer på toaletterna.

En stor del av Sveriges totala mängd avfall kommer från byggindustrin, och för att nå FN:s hållbarhetsmål 2030 behöver byggbranschen öka sin återvinning av material snabbt och markant.

Därför startade byggbolaget Wästbygg med hjälp av Beteendelabbet ett pilotprojekt på byggarbetsplatsen Asecs i Jönköping där nudging skulle öka sorteringsgraden. Det framgår av ett pressmeddelande. Projektet har nu pågått i drygt ett år och har fallit väl ut. 

Beteendelabbet är en startup som specialiserar sig på nudging, det vill säga att ”knuffa” människor, företag och organisationer i rätt riktning. Bolaget grundades av en beteendestrateg, en psykolog, en miljöekonom och en designer, och har som mål att hjälpa företag bryta gamla mönster och på så sätt skapa ett hållbart samhälle.

Läs mer: Deras startup ska knuffa dig i rätt riktning – och ge trippelvinster

På byggarbetsplatsen i Jönköping handlade det bland annat om att avståndet till avfallscontainrarna var för långt, informationen kring sorteringen var otydlig och det fanns ingen direkt återkoppling i arbetet med återvinning.

”Vi har genom olika metoder involverat yrkesarbetarna och sett dem som de främsta experterna när det kommer till arbetsplatsens återvinning. Inom denna grupp fanns både idéer och kunskap att hämta. Att involvera yrkesarbetarna i processen skapar ägarskap och ett engagemang för frågan och sprider ringar på vattnet genom hela företaget”, säger Kajsa Lindström, tjänstedesigner på Beteendelabbet, i ett uttalande. 

På insidan av toalettdörrar sattes affischer upp som visade föregående månadens resultat tillsammans med nya mål. Var tredje månad utlovades smörgåstårta om målet uppnåddes.

Nudgingen bestod också av nya skyltar med tydliga symboler och en ny tejp med texten ”sortera rätt” på fyra olika språk. Flera mindre, flyttbara containrar placerades också ut på bygget till själva byggmomenten för att underlätta för sortering.

”Återvinningen ökade med närmare 10 procent vilket också resulterat i en stor besparing av kostnader. Genom att testa samma arbetssätt och nudges på fler arbetsplatser ökar vi våra chanser att nå våra mål för 2020 och samtidigt minska kostnader”, säger Kristin Lundmark, Hållbarhetschef på Wästbygg Gruppen.

Om nudging
Nudging innebär att med hjälp av kunskap om mänskligt beslutsfattande förändra beslutsmiljön så att den ger en knuff till ett önskvärt beslut. Det blir lätt att göra rätt, utan att använda morot eller piska eller för den delen förhindra det fria valet. Vi människor vet oftast vad som är rätt att göra men fattar ändå inte rationella beslut. Här kan nudging bryta gamla mönster. Begreppet lanserades av Nobelpristagaren i ekonomi 2017 Richard H Thaler och forskaren Cass R Sunstein.

Tre vägledande kriterier för vad som kännetecknar en nudge:

1) Det får inte vara ett förbud eller ta bort individens fria val.
2) Det får inte vara något ekonomiskt incitament.
3) Man fokuserar på beteendet och inte attityder.

Mer läsning: Deras startup kan återvinna upp till 90% av hushållens vattenanvändning