Fotograf: Sting

Sting ökar andelen team med kvinnliga grundare – upp 60 procent

Målet är att hälften av bolagen ska ha minst en kvinnlig grundare.

En automatisk anti-penningtvättsprocess, hållbara modulhus, säkrare medicinska slangar, programmerbara accessoarer och nya finansieringslösningar för företag. Det är några av de produkter och tjänster som de 15 innovativa bolagen i vårens omgång av Sting Incubate och Sting Accelerate representerar.

”Sju av dessa bolag har kvinnliga eller eller mixade grundarteam och totalt finns det 12 kvinnliga grundare i vårens omgång av nya bolag till våra program”, säger Jill Lindström, kommunikationschef på Sting.

Sting har också summerat fjolåret ur ett jämställdhetsperspektiv och konstaterar att andelen antagna team med kvinnliga grundare gått upp med 60 procent jämfört med året innan, från 27 till 42 procent.

”Vi har jobbat konsekvent under året för att nå ut till kvinnliga entreprenörer och synliggöra vårt erbjudande. Det känns mycket roligt att vi nu ser resultat av detta arbete. Målsättningen år 2020 är att minst 50 procent av bolagen som antas till Sting ska ha minst en kvinnlig grundare med i teamet, så vi kommer att fortsätta att ha fokus på denna viktiga fråga”, säger Karin Ruiz, affärscoach på Sting.

Läs även: Ny BCG-rapport: Kvinnliga startups ger dubbelt så hög avkastning – men ratas av investerare

Under året har Sting även arbetat aktivt med sin egen rekryteringsverksamhet för att bidra till att fler kvinnor rekryteras till befintliga Sting-bolag.

”40 procent av de drygt 40 rekryteringar som genomförts under 2018 har resulterat i att en kvinna har rekryterats. Givet att många av rekryteringarna har en inriktning på tech – programmerare, utvecklingsingenjörer, med mera – där bristen på kvinnor idag är stor, så är rekryteringsteamet mycket nöjda med resultatet”, säger Karin Ruiz.

Ett annat omdebatterat område vad avser jämställdhet är finansiering. Enligt en rapport från Atomico i december 2018 gick endast 7 procent av investerat kapital i Europa till startupbolag med kvinnliga eller mixade grundarteam.

När Stings investeringsbolag Propel Capital summerar sina investeringar 2018, totalt 26 stycken, så konstateras att 38 procent av dessa gjordes i bolag med kvinnliga grundare eller mixade grundarteam, det vill säga signifikant över genomsnittet.

”Självklart har den ökande andelen antagna startups med kvinnliga entreprenörer i Sting-bolagen rent generellt bidragit till Propel Capitals fina siffror, men också här har det tagits konkreta steg för att nå uppsatta mål. Att säkerställa en jämn könsfördelning i urvalskommittén till Stings program och öka andelen kvinnliga affärsänglar i Propel Capital har troligtvis bidragit positivt till resultatet”, säger Karin Ruiz.

Axplock av kvinnliga grundare i Stings program genom åren (bilden)

Anna Bloth Karling, Hubbster
Anna Jenelius, Valiant Games Studio
Julia Sporre, Claudia Gård och Ulrika Lilja, GoFrendly
Marie Rudenstam, Beleco
Lisa Kjellqvist och Tara Derakshan, Sniph
Jenny Wuori och Patricia Öien Ingemarsson, YourPDi
Christina Lundbäck, Surfcleaner
Tamara Bernad, Caroline Rödén och Lisa Löfgren, Bluecall
Frida Emilsson, Worldfavor
Lisa Gaultier, TPH Marketplace
Elsa Bernadotte, Karma
Ingrid Sundqvist, Erika Hjertén och Totta Ogander, Ztable
Cecilia Stengård, Elly Pistol
Stina Ehrensvärd, Yubico
Joanna Bark and Elena Ekström, Bukvy