Fotograf: Tomas Oneborg/SvD/TT

Nya skräcksiffror över bopriser – visar svagaste januarimånaden någonsin i Valueguards historik

Färsk boprisstatistik tolkas som början på ett nytt prisfall av Danske Banks chefsekonom.

Valueguards boprisstatistik visade att bostadspriserna steg 1,2 procent i januari, vilket säsongsrensat motsvarade en nedgång med hela 1,4 procent. Det var den svagaste januarimånaden någonsin enligt Valueguards statistik.

I Stockholm var utvecklingen ännu svagare, där sjönk priset på bostadsrätter för första gången en januarimånad även icke säsongsrensat. Analytiker noterar också att det var en ovanligt svag januarimånad.

"Vi hade ett fall under hösten 2017, sedan har bostadspriserna legat i stort sett stilla under 2018, men nu börjar det se ut som ett nytt fall börjar", säger Michael Grahn, Danske Banks chefekonom i Sverige, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han tillägger att Stockholm var särskilt svagt och menar att utvecklingen är i linje med Danske Banks prognos om att bostadspriserna ska ned 5-10 procent till innan botten är nådd.

"Vi ser att det finns problem hos bostadsutvecklarna och att många är oroliga. Psykologin finns där för ett kliv nedåt. Det behövs en prisanpassning för att bli av med det överutbud som finns av nyproduktion", säger Michael Grahn.

Januari är den säsongsmässigt starkaste månaden på hela året för bostadspriserna. En viktig förklaring till det är december är slutet på en säsong på bostadsmarknaden medan januari är början på en ny. I december säljs många svårsålda bostäder som legat ute länge till försäljning, vilket trycker ned priserna.

I januari kommer det ut många nya bostäder till försäljning och de som säljs först, redan i januari, är de mest populära objekten. Detta gör att priserna lyfts kraftigt mellan december och januari.

Kristina Kruse, senioranalytiker vid Nordea, skriver i ett marknadsbrev att det blev en oväntad nedgång i bostadspriserna säsongsrensat i januari.

"En skakig börs och svagare ekonomiska utsikter kan ha påverkat hushållen negativt. Utbudet av bostäder har dock börjat sjunka, särskilt i Stockholm, och arbetsmarknaden är fortsatt väldigt stark. Dessutom är räntorna låga och nästa räntehöjning avlägsen. Så det finns inget starkt skäl till varför bostadspriserna skulle sjunka nu", skriver hon med tillägget att Nordea fortsätter att följa utvecklingen noga med tanke på de negativa konsekvenser för ekonomin en försvagad bostadsmarknad skulle medföra.

Handelsbankens seniorekonom Helena Bornevall skriver i ett marknadsbrev att det var en exceptionellt svag utveckling i januari. Handelsbanken räknar med att ett högt utbud av bostäder till salu och striktare kreditgivning kommer att fortsätta ha en negativ effekt på bostadspriserna och förhindra att de stiger i linje med inkomsterna.

"Vi tror snarare att de kommer att vara i stort sett oförändrade i närtid", skriver hon.

Matilda Kilström, seniorekonom vid Swedbank, noterar att det var en stor nedgång för bostadspriserna säsongsrensat i januari, men att december å andra sidan var ovanligt stark.

"Vi räknar med små prisrörelser framöver, men det är nedåtrisker på kort sikt till följd av ett högt utbud", skriver hon.

Läs även: Bolånekunderna strömmar till SBAB: "Fantastisk utveckling"


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST