Fotograf: Maria Eklind/Flickr

SBAB: Räkna med att din bostad tappar i värde fram till 2022 – men kraschen uteblir

Statliga bolånebanken SBAB räknar med fallande bopriser, men inte lika brant som tidigare förutspåtts.

Givet stigande bolåneräntor framöver räknar SBAB med att bostadspriserna kommer att sjunka med cirka 5 procent till 2022. Tidigare räknade banken med att bostadspriserna kunde sjunka med uppemot 10 procent, men nedgången väntas nu bli mindre på grund av att Riksbanken spås höja reporäntan i en långsammare takt. Osäkerheten är dock stor.

Det skriver SBAB i en bomarknadsrapport som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"Osäkerheten om bostadsprisutvecklingen är ovanligt stor just nu. En svagare konjunkturutveckling än väntat kan ge en mer dämpad prisutveckling på bostäder samtidigt som Riksbanken i ett sådant läge kan komma att avstå ytterligare reporäntehöjningar i närtid, vilket skulle bidra till att hålla uppe bostadspriserna", säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en kommentar.

SBAB skriver att kombinationen av en konjunkturavmattning och stigande bostadsräntor är "ingen ljuv musik" för bostadsmarknaden. Samtidigt är läget för nyproduktion fortsatt svårt, med rekordhögt utbud, kraftigt sjunkande byggande och de mest negativa förväntningarna hos byggbolagen sedan finanskrisen.

Avgörande för bostadspriserna framöver förutom konjunktur- och ränteutvecklingen blir även vilka politiska åtgärder som kommer att genomföras. Robert Boije menar att det krävs fingertoppskänsla från såväl myndigheter som politiken.

"I ett läge där osäkerheten är ovanligt stor på bostadsmarknaden när det gäller konjunktur- och ränteutvecklingen är det viktigt att politikerna och myndigheterna inte spär på oron. För att bostadsmarknaden ska fungera väl behövs en tydlig styråra i form av långsiktiga spelregler. Idag har vi en bostadsmarknad utan vare sig karta eller kompass", säger Robert Boije.

SBAB håller fast vid sin prognos att svensk BNP kommer att öka 1,3 procent i år.

"Tecknen blir allt tydligare på att vi är på väg in i en konjunkturavmattning både globalt och i Sverige", skriver de.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.