ANNONS

Risker och möjligheter med konkurrensrätt – hur ska ditt företag agera?

Konkurrensrätten har som syfte att upprätthålla en god konkurrens på marknaden, det vill säga bättre produkter eller tjänster alternativt lägre priser för konsumenterna. Detta innebär att företag inte kan agera hur de vill och det gäller därför att vara medveten om vad som utgör brott mot konkurrensreglerna och vilka risker detta innebär - eftersom konkurrensrättsliga överträdelser kan bli mycket dyra för företagen.

Samtidigt finns det ibland affärsmässiga fördelar för de företagare som känner till reglerna. Det är därför viktigt att känna till de viktigaste varningsklockorna. Här hjälper advokaten och konkurrensrättsexperten Elisabeth Eklund oss med de viktigaste begreppen.

Konkurrensrätt kan låta komplicerat och främmande i mångas öron, och visst är det inte helt enkelt att känna till alla regler. Elisabeth Eklund, advokat och partner på Advokatfirman Delphi, har arbetat med just konkurrensrätt i snart tjugo år och belyser särskilt vikten av att känna till hur konkurrensrätten kan drabba ett bolag genom exempelvis ekonomiska sanktioner. Reglerna kan till exempel innebära böter på upp till 10 procent av företagets årliga omsättning och skadeståndskrav. Men, kunskapen om konkurrensreglerna kan även gynna ditt företag.

“Det är viktigt att man som entreprenör vet att konkurrensreglerna omfattar alla företag, oavsett storlek. Det kan bli väldigt dyrt om man gör fel, men man kan även använda regelverket till sin fördel. A och O är att man vet när man ska vara försiktig i kontakter med framförallt sina konkurrenter”, berättar Elisabeth Eklund.

Undvik fällor

För att undvika att hamna i fällor är det bra att alltid fråga sig själv två frågor: vem gynnar det vi vill göra och vad är det vi vill uppnå? Om man vill vara säker på att följa regelverket ska man tänka på att företagets affärsbeslut också måste gynna konsumenterna - inte bara ditt bolag. Detta är en viktig riktlinje att följa menar Elisabeth Eklund.

Elisabeth Eklund, advokat och partner på Advokatfirman Delphi. Elisabeth är en av Sveriges ledande konkurrensrättsadvokater.

Något som har uppmärksammats mycket i media har varit när företag eller branscher har bildat karteller och delat upp kunder eller marknader mellan sig, men det kan också handla om att man bestämmer sig för att hålla ett visst pris. På senare år har vi till exempel sett hur företag gemensamt har kommit överens om att göra prispåslag, något som givetvis inte är tillåtet.

Sund konkurrens på marknaden avgörande

Syftet med lagen är som tidigare nämnts att upprätthålla en sund konkurrens på marknaden, och det innebär att företag inte kan agera hur de vill. Något som kan anses hämma eller hindra konkurrens ska därför kunna fångas upp av regleringen. Konkurrensrätten gäller mellan konkurrenter men även om du arbetar med till exempel leverantörer eller återförsäljare. Företag som anses ha en särskild marknadsmakt, typiskt sett med en marknadsandel på över 40 procent har särskilt stränga konkurrensregler att ta hänsyn till för att inte riskera anses få fördelar av sin dominerande ställning.

“Var extra försiktig med affärshemlig information vid kontakt med konkurrenter och att dela upp kunder eller marknader. Reglerna förutsätter och ställer höga krav på att alla företag är väl pålästa om vad som är tillåtet och inte. Medvetenhet och kunskap är centralt. Håll givetvis koll på fallgroparna och de risker som finns men kom ihåg att du även kan vända vissa saker till din fördel”, säger Elisabeth Eklund och fortsätter:

“Du har till exempel möjlighet att förhandla bort villkor som motparten vill få igenom, om de kan anses begränsa konkurrensen. Så kallade ”exklusivitetsklausuler” där företag tvingas att inte köpa från den dominerande leverantörens konkurrent eller måste köpa två produkter gemensamt trots att bara en efterfrågas är inte tillåtet. Om något ligger i gråzonen måste man även fundera på om det finns någon risk att bolaget kan drabbas av sanktioner eller inte, är det värt att inleda det här samarbetet eller inte?” 

3 konkreta tips till dig som företagare om konkurrensrätt:

  1. Diskutera eller kom inte överens om priser, rabatter, försäljningsvolymer och annan affärshemlig information med dina konkurrenter. Lika viktigt är att inte dela upp marknader eller kunder med konkurrenter. Se även upp med att bestämma vilka priser en återförsäljare ska sälja varor eller tjänster för eller att försöka hindra parallellimport.

  2. Förstå vilka risker som finns och anlita konkurrensrättslig expertis om du känner dig osäker. Många frågor måste bedömas utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall så här blir expertens erfarenhet viktig.

  3. Fundera på om det finns några fördelar jag kan dra nytta av i exempelvis en avtalsförhandling eller för att ta mig ur ett visst avtal eller avtalsklausul?

Delphi

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige och har blivit topprankade i  ”Årets Advokatbyrå” fyra år i rad i Regis årliga branschstudie. 

I Delphis kompetensgrupp för EU- & konkurrensrätt ingår några av Sveriges ledande experter på konkurrensrätt. Elisabeth Eklund leder gruppen på kontoret i Stockholm och har omfattande erfarenhet av all slags konkurrensrättslig rådgivning.

Läs mer om Delphi och konkurrensrätten här!