ANNONS

Obeståndsrätt: Expertens tips för att undvika ekonomisk kris i företaget

Konkurs är ett begrepp alla företagare gärna slipper att bekanta sig med, men ändå så viktigt att ha kunskap om. Vi har träffat Hanna Ericson, advokat och konkursförvaltare på Advokatfirman Delphi i Linköping samt expert inom obeståndsrätt. Hur ska man göra för att undvika att företaget hamnar i ekonomisk kris – och vad gör man när det börjar blåsa snålt? Har företagets ställföreträdare ett personligt ansvar för företagets skulder?

”Sök hjälp i tid och anlita experter”, säger Hanna Ericson.

Hanna Ericson har arbetat med obeståndsrätt i ungefär 11 år. Hon är konkursförvaltare och har genom åren hanterat många konkurser och andra obeståndsrelaterade frågor, till exempel i samband med företagsrekonstruktioner. Här ger hon oss sina bästa tips för att undvika att ett företag hamnar i ekonomiska svårigheter.

“För att förebygga att företaget hamnar i ekonomisk kris är det naturligtvis viktigt att ha kontroll över företagets ekonomi i stort, bland annat genom att se till att bokföringen hanteras riktigt och att likviditet löpande finns för betalning av skulder. Om det finns misstankar om att skulder inte kommer att kunna betalas i tid är det jätteviktigt att vidta åtgärder i ett tidigt skede”, berättar Hanna Ericson.

Företagare kämpar ofta för länge

Hanna berättar att det är vanligt att företagare väntar för länge med att agera och att söka hjälp när företaget har det ekonomiskt kämpigt. Ofta brinner företagaren för sin affärsidé och försöker lösa situationen på egen hand. Verksamheten drivs kanske vidare utan experthjälp och utan att man vidtagit åtgärder för att analysera och, på lämpligt sätt, hantera det tuffa ekonomiska läget i företaget.  

Hanna Ericson, advokat & konkursförvaltare vid Delphi i Linköping.

“Inte sällan möter vi företag som gärna vill genomgå en företagsrekonstruktion, vilket kan vara en möjlighet att rädda en verksamhet - men ofta är det redan då för sent. Man behöver nämligen ha en ”stridskassa” för att kunna genomföra en företagsrekonstruktion och ofta saknas det. I sådana lägen kan det vara för sent att rädda företaget och då kan konkurs tyvärr vara det enda kvarstående alternativet”, säger Hanna Ericson.

Personligt ansvar som ställföreträdare

En vanlig uppfattning är att en ställföreträdare för ett aktiebolag inte har något ansvar för företagets skulder. Men som ställföreträdare för ett företag kan man bli personligt ansvarig för till exempel skatter och avgifter som inte betalas i tid, samt för skulder som uppkommer i samband med kapitalbrist i aktiebolag. För att undvika att hamna i ett läge med personligt betalningsansvar bör man fundera på om inte företaget ska ha en revisor, som kan hjälpa till med de ekonomiska analyserna. Om företaget riskerar att hamna i ett läge av betalningssvårigheter är det bäst att man också tar hjälp av en advokat som är expert inom obeståndsrätt.  

“Vanliga tecken på att det gått för långt är att man inte kan betala skatter och avgifter i tid eller när man börjar ”dra” på olika leverantörsfakturor, som tidigare betalats i tid. I ett sådant läge riskerar företagets ställföreträdare personligt betalningsansvar. Tänk efter och ta hjälp i tid, då är sannolikheten att man kan rädda företaget och undvika personligt betalningsansvar avsevärt mycket större.”

Hannas 3 bästa tips till dig som företagare:

  1. Ha koll på företagets ekonomi, bland annat i syfte att säkerställa att företaget löpande kan betala sina skulder - lämna inget åt slumpen. Var nyfiken och ställ frågor om du känner dig osäker!

  1. Utvärdera dina egna kunskaper - är jag kunnig nog och har tiden att själv hantera alla ekonomiska frågor i företaget? Här är det viktigt att prioritera rätt då det långsiktigt kan löna sig att ha en revisor och även anlita någon som sköter bokföringen.

  1. Sök hjälp i tid och anlita experter inom obeståndsrätt! Ju tidigare du uppmärksammar att företaget riskerar att hamna i ekonomisk kris, desto större är chansen att kunna hitta en lösning och dessutom undvika personligt betalningsansvar.

Läs mer om Advokatfirman Delphi och hur du kan få hjälp med obeståndsrätt här!