ANNONS
Erica Nobel, partner och advokat på affärsjuridiska byrån Delphi.

Miljörätt och entreprenörskap? Så påverkar miljöfrågor din dagliga verksamhet

Svenska företag har ofta stort fokus på miljöfrågor - ändå är det är inte helt ovanligt att man som entreprenör inte tänker på hur miljörätten påverkar den dagliga verksamheten. Det saknas insikt och därmed förståelse för hur miljöfrågorna påverkar oss, hur lång tid samt vilka resurser som miljöfrågorna kräver. Vi har träffat miljörättsjuristen Erica Nobel som guidar oss till vad som är viktigast att tänka på som entreprenör.

Erica Nobel som är partner och advokat på affärsjuridiska byrån Delphi, har mångårig erfarenhet av miljöfrågor och märker ofta att många missar hur starkt miljörättsfrågorna påverkar andra affärsområden.

“Det saknas insikt och förståelse för hur miljöfrågorna påverkar den dagliga verksamheten samt hur lång tid och vilka resurser miljöfrågorna tar i anspråk. Som exempel går det inte att driva verksamhet utan erforderliga tillstånd eller anmälningar som till exempel täcker planerad utveckling. Sen är det svårt att ha tillräcklig och långsiktig kunskap om den framtida verksamheten i det tidiga skede när en tillståndsansökan eller anmälan behöver lämnas in”, berättar Erica Nobel.

Cirkulär ekonomi

De mest aktuella delarna inom miljörätten är idag återvinning, cirkulär ekonomi, frågan om en tidsmässigt effektivare miljöprocess samt en mer enhetlig tillämpning av miljöbalken. Därmed har även miljörätten blivit mer av en styrelsefråga och en strategisk fråga.

“Miljörätten är en förutsättning för att göra transaktioner som berör fastigheter, exploatering och tillståndspliktig verksamhet.”

Viktigt med grundläggande kunskap

Som företagare och entreprenör bör man enligt Erica skaffa sig grundläggande kunskaper inom miljörätt, redan i uppstarten av ett företag.

“Man bör skaffa sig en grundläggande kunskap för de delar av miljörätten som berör den verksamhet som ska förvärvas eller påbörjas, till exempel genom ett inledande möte med miljörättslig expertis eller miljötekniskt stöd. För att kunna driva miljöfarlig verksamhet är kunskap om miljörätten en förutsättning och en konkurrensfråga”, säger Erica.

Ericas bästa tips till entreprenörer:

“Ta hjälp i planeringsskedet av ett förvärv eller när en miljöfarlig verksamhet ska påbörjas. Risken att agera felaktigt och/eller att behöva avbryta verksamheten för att skaffa erforderliga tillstånd, anmäla eller föra en dialog med tillsynsmyndigheten får en såväl omfattande som långsiktig påverkan på verksamheten. Miljöfrågorna är verksamhetskritiska och därmed VD- och styrelsefrågor”, avslutar Erica Nobel.

Läs mer om miljörätt och Delphi här!