Fotograf: Press

Willys går som tåget – slår marknaden och lyfter Axfood

Axfoods vd Klas Balkow lyfter fram bolagets försäljningstillväxt under fjärde kvartalet, och under 2018, som en ljuspunkt i bokslutsrapporten. "Det är framförallt Willys som har fortsatt att gå bra", säger han.

"Vi hade en tillväxt på 5,3 procent under 2018 och marknaden växte med 3 procent, enligt de preliminära beskeden. Under fjärde kvartalet låg marknaden på 2,3 procent och där hade vi en tillväxt på 4,7 procent", säger Axfoods vd Klas Balkow till Nyhetsbyrån Direkt och påpekar att marknadsutvecklingen är baserad på preliminära siffror från HUI och Svensk Handel.

"Det är framförallt Willys som har fortsatt att gå bra. Sedan tycker jag också att den förbättrade effektiviteten inom Dagab är en positiv signal. Efter torkans spår, då logistikkostnaderna ökade andra kvartalet och tredje kvartalet, har servicegraden hämtats tillbaka", säger han.

Willys hade en total försäljningsökning på 6,5 procent.

På den negativa sidan påpekar han att Hemköps resultatnivå under det fjärde kvartalet var relativt svagt.

Under helåret 2018 utvecklades Axfood i linje med sina långsiktiga finansiella mål om att växa snabbare än marknaden och ha en rörelsemarginal på minst 4 procent. Rörelsemarginalen blev 4,2 procent 2018 (4,1).

Kan ni nå målen under 2019 också?

"Vi ger inga prognoser. Vi fortsätter att ha ett attraktivt erbjudande och en bra tillväxt i jämförbara enheter. Klart att vi jobbar på många fronter för att fortsätta att ha den utvecklingen. Vi måste ha en hög förändringstakt och hittills har vi fått bra utväxling för våra satsningar", säger Klas Balkow.

Enligt HUI:s bedömning ökade matprisinflationen något under 2018 med en prisökning på drygt 2 procent. Axfood-chefen påpekar att matprisutvecklingen framöver är svårbedömd.

"Vi får väl se vart det här tar vägen nu. Det kommer att handla om vilken tillgång det kommer att finnas på olika varor. Oron är att det inte kommer att finnas tillräckligt med svenska varor. HUI har en prognos om ett inflationstryck på dryga 2 procent och vi har ingen annan bedömning än det för 2019", säger han

Läs även: Därför går vissa butikskedjor som tåget medan andra håller på att duka under


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST