Fotograf: Pexels

Investerare med biljoner dollar ryter ifrån – kräver att snabbmatskedjor som McDonald’s tar klimatet på allvar

Kräver förändringar i ett upprop.

Över 80 internationella investerare med totalt 6 500 miljarder dollar i förvaltat kapital har skrivit under ett upprop med krav på världens stora snabbmatskedjor, skriver BBC News.

I brevet kräver de att företagen antar meningsfulla policies och mål för att minska koldioxidutsläppen från sin användning av mjölk- och köttprodukter.

Investerarna menar att köttproduktion är en av världens största utsläppare som fortfarande saknar en plan för hur den ska minska sin klimatpåverkan. Kött- och mjölkprodukter kan vara på väg att stå för cirka 70 procent av de totalt tillåtna växthusgaserna år 2050 om 2-gradersmålet ska nås, skriver BBC News.

Investerarna vill nu att snabbmatskedjorna ska publicera mätbara, kvantitativa mål för hur de ska minska sina utsläpp och även rapportera framstegen publikt. De menar att dessa krav kommer att hjälpa snabbmatskedjorna att minimera sina framtida risker.

“När det kommer till att värdera marknadsrisker är den globala uppvärmningen och den ökade konkurrensen om vatten allt viktigare för investerarna”, säger Eugenie Mathieu från Aviva Investors, en av dem som skrivit under uppropet, till BBC News.

“Det är särskilt viktigt i fallet med kött- och mjölkindustrin. Investerarna vill förstå vilka matkedjor som mäter och minimerar sina risker för miljön i sin leverantörskedja från jord till bord. Detta upprop skickar ett tydligt budskap om att snabbmatskedjorna måste skaffa sig en hållbar leverantörskedja.”

McDonald’s slår dock tillbaka mot kritiken och menar att de var den första restaurangkedjan i världen som adresserat klimatförändringarna genom att anpassa sina mål till initiativet Science Based Targets som bland annat FN står bakom.

“Dessa mål inkluderar att minska utsläppen i vår leverantörskedja, något vi räknar med ska förhindra att 150 miljoner ton koldioxid släpps ut i atmosfären till 2030”, säger en talesperson för McDonalds till BBC News.

“Det motsvarar att ta bort 32 miljoner passagerare från gatorna under ett helt år eller plantera 3,8 miljarder träd och låta dem växa under 10 år. Målet kommer tillåta McDonald’s att växa sin verksamhet utan att öka sina utsläpp.”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST