Krisande Norwegian bromsar och begär nya miljarder från aktieägarna – aktien tokrasar

Lågprisflygbolaget Norwegian ska ändra sitt strategiska fokus från tillväxt till lönsamhet.

Lågprisflygbolaget Norwegian planerar att stärka sin balansräkning genom en fullt ut garanterad nyemission om 3 miljarder norska kronor.

Aktien rasar över 20 procent på Oslobörsen.

Kapitalanskaffningen skulle öka den finansiella flexibiliteten och skapa utrymme mot obligationskovenanter, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bolaget ska samtidigt ändra sitt strategiska fokus från tillväxt till lönsamhet.

"Bolaget tänker sig att kapitalisera på den marknadsposition och skala som byggts upp över de senaste åren", heter det vidare.

Bolagets investeringar ska parallellt minska genom försäljningar flygplan och senareläggningar av leveranser av nya plan.

Under 2019 förväntas den finansiella situationen att förbättras signifikant, skriver Norwegian.

Preliminärt utfall för helåret 2018 var intäkter på runt 40,3 miljarder norska kronor med ett ebitda-resultat på omkring -2,2 miljarder norska kronor. Rörelseresultatet (ebit) landade preliminärt -3,8 miljarder norska kronor.

Bolaget skriver att det redan under det fjärde kvartalet hade kunnat genomföra emission och hade då redan inhämtat garantierna för denna. Men kunder inte genomföras under årets sista kvartal då bolaget befanns sig i "nya, konkreta och specifika förhandlingar" gällande försäljning av samtliga aktier i bolaget.

Nyligen meddelade IAG att det inte avser att lägga ett bud på Norwegian och Norwegian för i nuläget inga diskussioner om försäljning av bolaget, framgår det av pressmeddelandet.

"Bolaget tror att en förstärkt balansräkning kommer öka dess konkurrenskraft och finansiella styrka på egna ben. Styrelsen kommer hursomhelst vara fortsatt villig att ta del av konsolideringsdiskussioner som kan generera aktieägarvärde i Norwegian", skriver bolaget i pressmeddelandet.

Norwegian största ägare Bjørn Kjos, som även är vd, kommer tillsammans med styrelseordförande Bjørn Halvor Kise teckna sig för sammantaget 343 miljoner i emissionen. En stor del av emissionsbeloppet, nästan 2,4 miljarder kronor, garanteras samtidigt av bankerna DNB och Danske samt Sterna Finance - ett bolag kontrollerat av den norska shippingmiljardären John Fredriksen.

En extrastämma hålls den 19 februari för att besluta om emissionen. Dagen innan, eller däromkring, kommer Nowegian presentera emissionsvillkoren, alltså kurs och antalet aktier som ska emitteras.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST