Ericssons vd Börje Ekholm. Fotograf: Jonas Ekströmer/TT

Ericssons befarade katastrofrapport klart bättre än väntat – aktien lyfter

Telekomjätten slår analytikerna på fingrarna med nya bokslutet.

Telekombolaget Ericssons justerade rörelseresultat blev 2,6 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2018.

Genomsnittet av 18 analytikers prognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 1,9 miljarder kronor.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,0 procent, mot snittestimatet om 3,2 procent, och den justerade bruttomarginalen var 32,0 procent. Analytikernas snittestimat var en justerad bruttomarginal på 31,7 procent.

Det rapporterade rörelseresultat, som även inkluderar omstruktureringskostnader, blev -1,9 miljarder kronor, mot snittestimatet -3 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 63,8 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront Data på 61,0 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:00 kronor per aktie för helåret (1:00). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 1:02 kronor, enligt Infront Data.

Ericssons aktie lyfter 4 procent i inledande handeln i spåren av kvartalsrapporten.

Flaggar för fortsatta kostnader

Ericsson flaggar för fortsatta kostnader under 2019 för 5G-fälttester, främst inom Networks. Samtidigt väntas bolagets forsknings- och utvecklingsutgifter plana ut med början under första kvartalet.

Det framgår av bolagets planeringsantaganden, enligt bokslutsrapporten.

"Även om kostnader relaterade till strategiska avtal och 5G-fälttester kommer att påverka marginalerna på kort sikt, kommer de att hjälpa oss att nå målen för 2020 och 2022 samt stärka affären på lång sikt", skriver vd Börje Ekholm i bokslutsrapporten.

Bolaget kommer att fortsätta investera i 5G, automatisering och AI för att öka värdet både för kunder och för aktieägare, heter det i rapporten.

Ericsson flaggar också för att strategiska avtal som tagits inom Networks för att stärka marknadspositionen, med lägre marginaler initialt, kommer att fortsätta att ha negativ påverkan på bruttomarginalen.

"Kostnaderna kan variera mellan kvartal, utan att de finansiella målen för 2020 riskeras", skriver Ericsson.

Ericsson uppger också att säsongsvariationen för försäljningen mellan fjärde kvartalet och första kvartalet är -26 procent baserat på genomsnittet över 5 år.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST