Fotograf: Naina Helen Jamå/TT

Här är Stefan Löfvens nya regering – sex nya ministrar, däribland Ygeman

I sin regeringsförklaring i riksdagen under måndagen presenterade Stefan Löfven sin nya regering och utlovade en "stor skattereform".

Förra veckan röstades Socialdemokraternas Stefan Löfven fram som svensk statsminister

"Nu kan vi äntligen ta nya tag. Samhällsproblemen kan inte vänta", sade han under måndagen i sin regeringsförklaring där han även presenterade sina statsråd.

Sex nya ministrar tar plats i regeringen:

Hans Dahlgren (S), blir statsråd i statsrådsberedningen.
Matilda Ernkrans (S), blir statsråd i utbildningsdepartementet.
Amanda Lind (MP), blir statsråd i kulturdepartementet.
Jennie Nilsson (S), blir statsråd i näringsdepartementet
Åsa Lindhagen (MP), blir statsråd i arbetsmarknadsdepartementet.
Anders Ygeman (S), blir statsråd i infrastrukturdepartementet, ett nytt departement.

Fyra statsråd får nya poster i den nya regeringen: Peter Eriksson (MP), vid utrikesdepartementet, Mikael Damberg (S), vid justitiedepartementet, Isabella Lövin (MP), vid miljödepartementet och Ibrahim Baylan (S), vid näringsdepartementet.

Mikael Damberg lämnar posten som näringsminister och blir statsråd vid justitiedepartmentet.

Tre ministrar slutar i regeringen: Sven-Erik Bucht (S), Helene Hellmark Knutsson (S) samt Karolina Skog (MP).

Magdalena Andersson, Margot Wallström och Morgan Johansson kvarstår som finansminister respektive utrikesminister och justitieminister.

Under regeringsförklaringen sade Stefan Löfven även att svensk ekonomi är stark och att det nu finns handlingsutrymme för att genomföra en ny "stor skattereform".

Han sade att Sverige är i behov av stora reformer.

"Jobben ska bli fler och klimatutsläppen ska minskas. Välfärden ska bli bättre och integrationen effektivare. Tryggheten ska ökas och brottligheten bekämpas", sade han.

Löfven sade att överenskommelsen om det finanspolitiska ramverket ligger fast och att full beredskap finns för en vändande konjunktur.

Han sade att genom skattereformen ska jobb främjas liksom konkurrensen, samtidigt som klyftorna utjämnas och jämlikheten ökas.

"Så ska vi trygga välfärden och bidra till att klimat- och miljömålen nås", sade han.

Löfven sade att "de sista resterna av pensionärsskatten slopas" och att värnskatten och extraskatten vid generationsskiften tas bort. RUT-avdragen vidgas och energiöverenskommelsen genomförs.

Vidare ska en "kraftfull grön skatteväxling" göras, där miljöskatter höjs och skatter på arbete och förtagande sänks.

Han sade vidare att den nationella planen för att investera 700 miljarder kronor i vägar och järnvägar ska fullföljas, bland annat ska nya stambanor för höghastighetståg byggas.

Löfven sade att hyresmodellen ska reformers med bland annat fri hyressättning vid nybyggnation och investeringsstöden för byggande av hyresrätter "koncentreras, effektiviseras och riktas mot hyresrätter".

"Reform för reform ska bostadsbristen bort", sade han.

Han sade att försvarsanslagen ska höjs successivt och Sverige ska inte söka medlemskap i Nato.

Beträffande brexit sade han att Sverige tillsammans med övriga EU ska fortsätta verka för ett ordnat utträde.

"Beredskap finns för att hantera olika scenarier", sade statsministern.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST