ANNONS

Investeringsåret 2018: Här är fonderna som gick bäst - och sämst

Nytt år och nya investeringsmöjligheter. Men vad kan vi lära av året som gick? Här är 2018 års bästa och sämsta fonder.

Här har Fondab, som äger och driver Sveriges största fondhandelsplats - Fondmarknaden.se, sammanställt statistik för hur privatsparare har handlat under 2018. Först ut är fonderna som hade bäst respektive sämst avkastning under det gångna året:

Bäst avkastning 2018 Sämst avkastning 2018

1. JPMorgan - JPMF Emerging Middle East Equity Fund A    

18,84%

1. Türkisfund -
Türkisfund Equities
-40,99%

2. Rhenman Partners -
Healthcare Equity RC1

17,71%

2. East Capital -
Turkietfonden  
-40,30%

3. JPMorgan - JPMF Emerging Middle East Equity Fund A
16,97%

3. BNP Paribas Asset Management LU - Parvest Equity Turkey  

-35,82%

4. Adrigo Asset Management AB - Adrigo Small & Midcap L/S
16,50%

4. TreeTop Asset Management SA -
TreeTop Global Opportunities B USD  

-30,42%

5. Amundi Luxembourg -
Amundi Funds Equity MENA AU
16,00%

5. HSBC Global Investment Funds -
GIF Turkey Equity  

-28,95%  


Man kan med intresse notera att det inte är några breda fondkategorier bland de fonder som levererat bäst avkastning. I topp återfinns smalare regionfonder samt nischade fonder inom kategorin hedgefonder. Sämst utveckling hade fonder exponerade mot en annan tillväxtmarknad – nämligen Turkietfonder, som ”toppar” listan med nedgångar i nivå kring -40 procent.

Mest köpta fonderna

Man kan konstatera att aktiefonder, inriktade mot såväl svensk som utländsk aktiemarknad, har varit föremål för försäljning till förmån för investeringar i ränte- och hedgefonder. Detta speglar den minskade riskaptit bland Fondabs sparare som kommit under senare delen av 2018 – allt som ett resultat av ökad osäkerhet på marknaden. Bland de mest köpta fonderna finns bland annat Case Safe Play och Nordic Cross Stable Return.

Inom aktiesegmentet har fonder med inriktning mot småbolagsegmentet, även om avkastningen har varit svag, fortsatt att tilldra sig intressen. Bland de mest köpta fonderna under året inom denna kategori finns Lannebo Fonder - Europa småbolag, som tyvärr inte lyckats lika bra under senare delen av året.

I samband med en ökad osäkerhet på framförallt aktiemarknaderna, speciellt under årets sista kvartal, har kunderna dragit ner risken i sina portföljer. Bland de mest sålda fonderna återfinns därför de två globalfonderna Odin Global och Skagen Global.    

Fortsatt attraktivt inför 2019

En hyfsad konjunktur, fortsatt stigande bolagsvinster och ett fortsatt lågt ränteläge borgar för en relativt god börsutveckling i år. Senaste tidens nedgång på aktiemarknaden har skapat bra investeringstillfällen för den långsiktige investeraren.

Fondab

Förutom att driva fondhandelsplatsen Fondmarknaden.se så levererar Fondab även en heltäckande lösning och teknik för andra aktörer i fondbranschen som önskar erbjuda sina kunder ett eget fondutbud eller en egen fondhandelsplats. I dagsläget samarbetar Fondab med både fondbolag och värdepappersbolag, fördelen i detta sammanhang är att Fondab därigenom får en bra helhetsbild över fondspararnas beteenden och fondsparandet i stort.

Läs mer om Fondab här!

Trots en stökig höst på börsen måste man ändå säga att vinstestimaten har stått sig väldigt bra, då det varit en bra rapportsäsong med överlag goda resultat. Rekylen under hösten tillsammans med stigande vinter 2019, om än i lägre takt än under förra året, gör att det värderingsmässigt fortfarande ser attraktivt ut - i såväl Sverige som USA och Europa.

“Vi ser en fortsatt god global ekonomisk utveckling som tillsammans med stigande bolagsvinster 2019, skapar attraktiv värdering på flertalet aktiemarknader. Detta talar emot att vi skulle få en sur börsutveckling när vi nu går in i 2019. Vi ser inga allvarliga tecken på att konjunkturen viker, trots en hel del hot mot börserna som stigande räntor samt geopolitisk oro”, säger Mikael Tjäder, vd för Fondab.

Årets Fonder 2018

Den 16 januari går “Årets Fonder 2018” av stapeln där Fondmarknaden.se utser de bästa fonderna i 13 olika kategorier. Det som bedöms är fondens riskjusterade avkastning, men även kvalitativa aspekter spelar in i utvärderingen av de cirka 1 800 fonder som för närvarande handlas på fondhadelsplatsen Fondmarknaden.se. Nytt för i år är ett inkluderat hållbarhetskriterie vid utnämningen av Årets Fonder.

“Det har aldrig varit viktigare för oss alla att ta ett tydligt ansvar för långsiktiga hållbarhetsfrågor inom kapitalförvaltningsområdet”, säger Mikael Tjäder.

Enligt Mikael Tjäder är bankerna och de större fondhusen de som i år levererar de flesta kandidaterna till Årets Fonder.

”Generellt så är det fortsatt aktivt förvaltade fonder som är kandidaterna, men indexfonder har varit starka inom USA-kategorin som en följd av nedgångar i tekniktunga, aktivt förvaltade fonder. Även i kategorin Japan ser vi att indexfonder presterat bra”, berättar Mikael Tjäder.

Vinnarna i utnämningen Årets Fonder kommer att presenteras den 16 januari - håll utkik och läs mer här!


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.