Åsa Uhlin, chefredaktör på Veckans Affärer Fotograf: Henric Lindsten

”Vi måste öva på att tänka omöjliga tankar”

För att lösa vår tids ödesfrågor krävs det att vi tänker kreativt och tillsammans. Det menar Åsa Uhlin, chefredaktör på Veckans Affärer.

I Lewis Carrolls berättelse om Alice i Spegellandet råkar Alice gå igenom en spegel till ett land som på många sätt är mer skrämmande och bakvänt än Underlandet (där hon tidigare hamnat sedan hon fallit igenom ett kaninhål, som ni minns). I Spegellandet är inget som det brukar vara. Man behöver springa fort och intensivt bara för att hålla sig kvar på samma ställe en kort stund och hela tillvaron är matematiskt uppbyggd, i form av ett schackspel.

En möjlig beskrivning av världen såsom den ter sig just nu alltså. En bit in i Spegellandet träffar Alice på den Vita drottningen, som tappat sin sjal. När Alice hjälper henne kommer de in på samtalet om att tro på det omöjliga, och Alice påpekar snusförnuftigt att det inte är någon idé, eftersom man inte kan tro på omöjliga saker. Men drottningen förklarar att det kan man visst, det viktiga är att öva. Som barn hade hon övat på att tro omöjliga saker minst en halvtimme om dagen: "Ibland trodde jag på sex omöjliga saker före frukost."

Vi lever i den digitala revolutionens tidevarv och vi måste sluta tänka som Alice och mer som den Vita drottningen. Det viktiga är inte hur många omöjliga saker vi tänker ut före frukost – utan att vi faktiskt övar på att göra det.

DIAGNOS SVERIGE

Detta är ett utdrag ur debattantologin Diagnos Sverige: Om framtidens hälsa av Mats Ögren Wanger (red). I boken medverkar forskare, journalister, skolföreträdare, debattörer, politiska makthavare och andra personer med kunskaper inom medicinsk utveckling och spjutspetsteknologi för att väcka idéer om hur vi kan bygga en hållbar och framgångsrik hälso- och sjukvård.

Om vi nu skulle göra som den Vita drottningen föreslår, och öva oss på att tänka ut just sex omöjliga saker. Här följer några tankar som jag menar att vi alla måste öva oss på (före frukost eller inte överlåter jag åt er själva att bestämma):

1. Alla människor kan inte få jobb 

Artificiell intelligens, AI, automatisering och så kallad maskininlärning är tre av tidens starkaste tekniska trender. Det kommer att uppstå nya jobb som vi i dag inte kan föreställa oss. Men det är svårt att se att det blir fler jobb av det enkla slag som politiker i dag efterlyser för att lösa integrationen. Vi måste börja öva på den omöjliga tanken att inte alla människor kan förvänta sig att få ett vanligt jobb. Och då följer den ännu omöjligare fortsättningen: Vad ska de göra då?

2. Vi kommer inte behöva några chefer
Data är framtiden, det har vi hört sedan länge. Den som kan analysera data och använda insikterna för att utveckla sin produkt är vinnaren. Men vad ska en skicklig vd då göra?

3. Städerna kommer att sakna affärer
Vi behöver inte bygga städer såsom de ser ut i dag. De stora bilvägarna ut till shoppingcentren med dess rondeller och parkeringsplatser försvinner. Tätare stadskärnor där vi kanske umgås ännu mer på restauranger och gemensamma uterum än i dag ger också möjlighet att hjälpa varandra att promenera och cykla mer. Kom ihåg att många inte kommer att ha vanliga jobb som kräver närvaro mellan 8 och 17 i särskilda kontorslokaler. Knäckfrågan blir hur vårt nya stadsliv ska finansieras.

4. Näringslivet och enskilda människor kommer att rädda planeten, inte politiken
Slutsatsen att människan genom utsläpp av växthusgaser som koldioxid orsakat den alarmerande utveckling vi ser i dag är obestridlig, vad klimatförnekare än må hävda. Att vända klimatutvecklingen är en långsam process. Men om det är mer lönsamt att investera klimatsmart och satsa på hållbarhet än att låta bli – då kommer investerare och företagsledningar att satsa på hållbarhet. Följer bara politiken upp och stöttar på rätt sätt kan vi tillsammans få saker att hända. För den verkligt omöjliga tanken är vad som kommer att ske om vi ingenting lyckas göra.


5. Hela Sverige kommer inte att leva
Digitaliseringen borde teoretiskt sett ge många möjlighet att sitta långt ute på landet och jobba. Men trenden är snarare den motsatta: Vi tränger ihop oss ännu mer. De nya jobben skapas i storstadsregionerna. Människor som bor nära varandra har lättare att mötas och utbyta idéer som kan leda till nya företag och verksamheter. Om man bor långt ifrån varandra blir det svårare. 

Vad händer med områden där allt färre människor bor? Där det inte skapas några nya jobb och fabriker lagt ner för länge sedan? Där det inte går att sälja huset, för det finns ingen köpare? Det kommer att finnas allt större delar av Sverige där ingen kommer att bo. 

6. Vi måste sakta ner för att klara av det snabba tempot
Digitaliseringen har givit oss verktyg och möjligheter som var svåra att föreställa sig för några generationer sedan, och utvecklingen har bara börjat. Det kommer att gå fort. Men vi människor kommer inte att gå fortare. Våra hjärnor är inte designade för det och den alarmerande ökningen när det gäller utmattningsdepression bland mycket unga människor är en tydlig indikation på att det inte håller att ständigt springa utan att veta vart man är på väg. 

Vår tids ödesfrågor måste lösas och vi måste tänka kreativt, tillsammans, utan höga murar mellan länder, näringsliv eller politik. För till skillnad från Alice kommer vi inte att vakna en dag och vara lättade över att alltsammans bara var en dröm.