Att leda med ”amore” som värdegrund

Framtiden tillhör dem som ger kärlek och kraft till andra, skriver Pernilla Ramslöv från 17-nätverket, som är vd för och grundare av Nox Consulting. På hennes företag är ”amore” det starkaste ledordet.

Arbetsmarknaden håller på att förändras. Precis som industrialiseringen förändrade förutsättningarna för arbete i grunden så håller digitaliseringen på att göra samma sak med dagens arbetsmarknad.

Den snabba digitala utvecklingen ställer mycket högre krav på kontinuerlig innovation men även kompetensutveckling. Samtidigt vill fler och fler ha större frihet och väljer därför att jobba som frilansare i den så kallade gigekonomin. Sammantaget ställer denna utveckling helt nya krav på ledarskapet.

Vi har idag fyra generationer på arbetsmarknaden, där de äldsta generationerna har svårt att hänga med på den digitala resan och där den yngsta generationen, millennials är uppväxta i en digital värld och vill i mycket större utsträckning än tidigare generationer leva som digitala nomader i en globalt uppkopplad värld.

Pernilla Ramslöv

Pernilla Ramslöv, grundare och vd för Nox Consulting, är en av medlemmarna i 17 Nätverket som består av kvinnor som startat, ägt och drivit företag som omsätter minst 50 miljoner kronor.

Nätverkets vision är att inspirera kvinnor med målet att lika många kvinnor som män ska äga och driva företag. 

Så hur leder vi dessa fyra generationer samtidigt, i verksamheter som kräver kontinuerlig innovation och förändring och med ökad grad av digitalisering?

Jag är helt övertygad om att traditionella, hierarkiska organisationer inte är lösningen. Det är dags att organisera och leda bolagen på ett annat sätt!

På Nox har vi fyra värdeord, där amore (kärlek på italienska) är det starkaste och viktigaste. Vi lever efter ett kärleksfullt ledarskap. Detta ledarskap handlar om att utgå från individen och lyfta fram hens bästa sidor och göra allt för att göra personen så bra som möjligt. Vi tror att om personerna kan växa och blomstra, så kommer företag växa och blomstra med individerna.

Det handlar även om ”tough love”, dvs att ge varandra konstruktiv feedback i syfte att göra varandra bättre. En annan viktig del i det kärleksfulla ledarskapet är tanken om att allt man ger får man tillbaka; att vara generös med sitt nätverk, sin kunskap och sin omtänksamhet. I vardagen handlar det om enkla saker som att bry sig om individerna, att vara inkluderande med både medarbetare, kunder och partners, att alltid finnas på plats när problem uppstår, att inkludera CSR i affärsmodellerna som ger mening och att ge en kram när man ses.

Richard Branson sa nyligen ”bry dig om dina medarbetare, så bryr de sig om företaget”. Jag är övertygad om att han har rätt och att organisationer som leds med kärleksfullt ledarskap är mer framgångsrika och bättre rustade för framtidens utmaningar. Kärlek sprider sig och relationer är en av de starkaste krafterna vi har, även i organisationer. Detta är något vi sällan pratar om, men det är som med allt annat, en kraft som ska byggas, förvaltas och riktas rätt.

Kärleksfullt ledarskap har inga genusförtecken, men jag tror att kvinnor generellt sätt har närmare till detta sätt att leda. Alla kan dock implementera ett ledarskap, där vi vågar släppa hierarkier, kontroll och policys. Jag tror trygghet, utbyte tillsammans med andra och frihet skapar både kreativitet och engagemang.

Traditionellt ledarskap är passé. Chefen som vi känner hen är död. Framtiden tillhör dem som ger kärlek och kraft till andra.