Här är Nordens 10 hetaste aktier just nu

Veckans Norden topp 10 består av fyra svenska, tre norska, en dansk och två finska aktier.

1.  Vestas Wind Systems(VWS.CO) - 20 dec 2018. Senaste slutkurs: 496.9 (-6.5)
Vestas Wind Systems har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt, vilket öppnar för en starkare stigningstakt. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 464. Ger signal om vidare uppgång till 530 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 455 kroner. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  Peab B(PEABB.ST) - 20 dec 2018. Senaste slutkurs: 72.15 (-1)
Peab B visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har rekylerat tillbaka efter ett brott på en rektangelformation utan att helt ha nått målkursen på 87.02. Etablerad notering över 74.75 kommer att ge nya positiva signaler till aktien, medan brott på motsatta sidan av formationen är en stark säljsignal. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 71.00 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  Bakkafrost(BAKKA.OL) - 20 dec 2018. Senaste slutkurs: 443.8 (-13.6)
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Bakkafrost och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har rekylerat tillbaka efter ett möjligt falskt brott på en dubbelbotten-formation. Etablerad notering över 452 kommer att ge nya positiva signaler till aktien, medan brott på motsatta sidan av formationen är en stark säljsignal. Aktien har stöd vid cirka 420 kroner och motstånd vid cirka 470 kroner. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  Hansa Biopharma AB(HNSA.ST) - 20 dec 2018. Senaste slutkurs: 274.6 (-2.8)
Hansa Biopharma AB ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har tagit ut målkursen vid 310 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien ligger mellan stödet vid cirka 265 kronor och motståndet vid cirka 286 kronor och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  Amer Sports Corporation(AMEAS.HEX) - 20 dec 2018. Senaste slutkurs: 38.37 (-0.23)
Amer Sports Corporation visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 35.09. Ger signal om vidare uppgång till 38.74 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 35.50 euro. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  Latour B(LATOB.ST) - 20 dec 2018. Senaste slutkurs: 111.3 (-2)
Latour B visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har en möjlig huvudskuldra-formation under utveckling. Etablerat genombrott under stödet vid 106, helst på ökande volym, signalerar om fortsatt nedgång. Aktien har stöd vid cirka 103 kronor och motstånd vid cirka 114 kronor. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Cherry B(CHERB.ST) - 20 dec 2018. Senaste slutkurs: 86.3 (-0.3)
Cherry B har brutit upp genom taket på den stigande trendkanalen på medellång sikt, och signalerar med det en starkare stigningstakt. Den positiva utvecklingen öppnar emellertid för kortsiktiga korrektioner tillbaka från dagens nivå. Aktien har stöd vid cirka 74.00 kronor. Positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som förstärker aktien. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Fortum(FORTUM.HEX) - 20 dec 2018. Senaste slutkurs: 19.62 (-0.69)
Fortum har brutit den stigande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Gav köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 19.60. Ger signal om vidare uppgång till 20.97 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 18.20 euro och motstånd vid cirka 22.70 euro. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  SalMar Asa(SALM.OL) - 20 dec 2018. Senaste slutkurs: 453.4 (-27.4)
SalMar Asa har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Aktien testar stödet vid cirka 440 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  Scatec Solar ASA(SSO.OL) - 20 dec 2018. Senaste slutkurs: 69.6 (-1.5)
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Scatec Solar ASA och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har en möjlig dubbeltopp-formation under utveckling. Etablerat genombrott under stödet vid 69.60, helst på ökande volym, signalerar om fortsatt nedgång. Aktien har stöd vid cirka 65.00 kroner och motstånd vid cirka 74.60 kroner. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST