SEB vill stoppa kundflykten från bolån – lanserar plan för att vinna tillbaka kunder

SEB har startat ett niopunktsprogram för att vinna tillbaka marknadsandelar på den svenska bolånemarknaden. Banken vill mer än fördubbla sin marknadsandel på nya bolån och komma tillbaka till andelar runt 14-15 procent. Resultat ska synas redan första och andra kvartalet 2019.

Det säger SEB:s vd Johan Torgeby i en intervju med Bloomberg News.

För att nå målet har SEB tagit fram nio nödvändiga punkter, så som bättre och snabbare service och ett mer proaktivt tillvägagångssätt för att få kunder. Banken planerar även att använda digitala kanaler för att nå kunder i de delar av Sverige där SEB:s närvaro inte är så stark.

Läs även: Riksbanken om räntehöjningen: Blir svårare att låna för att konsumera och bopriserna dämpas

Under årets tio första månader låg SEB:s andel av nya bolån i Sverige bara på 5,6 procent. Det kan jämföras med perioden 2009-2014 när banken i genomsnitt tog runt en fjärdedel av nya bolån i Sverige.

"Marknadsandelen som sådan stör oss inte, men när man förlorar marknadsandelar försvinner några tusen kunder från banken varje månad och det är inte acceptabelt. Vi vill inte att befintliga kunder lämnar oss av serviceskäl, för att de fått ett bättre pris någon annanstans eller att känslan hos någon annan var bättre", säger Johan Torgeby.

Enligt SEB-chefen är planen inte att sänka bolåneräntorna, utan banken fokuserar på att förbättra sin service.

Även i samband med presentationen av SEB:s treåriga affärsplan i förra veckan uppgav banken att den gradvis kan röra sig tillbaka upp mot 14 procents marknadsandel på nyförsäljningen av bolån i Sverige.

"Vi trycker på organisationen att vara mer på tårna när det gäller kundefterfrågan på bolån. Det är fortfarande tidigt, men jag tror att det nu bär frukt. Jag är ganska hoppfull om att vi under 2019 gradvis kommer att öka mot 14 procents marknadsandel, om än inte med ett stort hopp. Ingen i organisationen är omedveten om den ambitionen", sade Mats Torstendahl, chef för SEB-divisionen Företag & Privatkunder, vid frågestunden.

SEB får nu upp farten på nyförsäljningen av bolån, men är främst verksamma i storstäder som Stockholm där konkurrensen är hårdare än på andra håll, uppgav han.

"Vi ser att efterfrågan sjunker ganska dramatiskt. Nybyggnationen minskar från 70-75.000 per år till 40-45.000 per år. Det kommer förstås påverka tillväxttakten, men jag tror att det kommer att stabilisera sig under 2019", sade Mats Torstendahl.

SEB:s marknadsandel på bolån sjönk för ett antal år sedan när banken medvetet valde att vara mer försiktiga i utlåningen.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST