Fotograf: Anders Wiklund/TT

Riksbanken om räntehöjningen: Blir svårare att låna för att konsumera och bopriserna dämpas

Riksbanken meddelade under torsdagen att räntan höjs till -0,25 procent. I en fördjupande text resonerar Riksbanken kring effekterna det får på bostadsmarknaden och svenskarnas konsumtion.

De svenska hushållens allt högre skulder och den stora andelen bolån tagna till rörlig ränta har gjort att penningpolitikens effekter på hushållens disponibla inkomster är större än tidigare.

Det skriver Riksbanken i en fördjupning i den penningpolitiska rapporten i samband med beskedet att reporäntan höjs från -0,50 procent till -0,25 procent.

Läs mer: Riksbanken höjer räntan

Enligt Riksbankens prognos kommer reporäntan att höjas med omkring 1,5 procentenheter under de kommande tre åren. Detta väntas dämpa hushållens disponibla inkomster med 1,3 procent.

Effekterna på hushållens totala konsumtion väntas dock bli relativt begränsade, bland annat eftersom hushållen i viss mån har tagit höjd för de kommande räntehöjningarna, resonerar Riksbanken.

"Men det finns osäkerhet kring den totala effekten på konsumtionen. Skillnader i konsumtionsbenägenhet mellan högt och lågt skuldsatta hushåll kan spela roll. Dessutom dämpas bostadspriserna när räntorna stiger, vilket kan göra det svårare för hushållen att belåna bostaden i syfte att öka sin konsumtion", heter det i fördjupningen.

Hushållens räntekänslighet är enligt Riksbanken en viktigare omständighet än tidigare att ta hänsyn till när räntehöjningar aktualiseras. Riksbanken noterar dock att reporäntebanan indikerar att räntan höjs i långsam takt, vilket talar för att de samlade effekterna på hushållens kassaflöden blir begränsade.

Den penningpolitiska bedömningen styrs samtidigt i slutändan av hur reporäntan påverkar hela makroekonomin och utsikterna för inflationen, skriver Riksbanken.

Enligt SME Direkts enkät väntade fyra av tolv tillfrågade analytiker att Riksbanken vid torsdagens besked skulle höja reporäntan till -0,25 procent medan åtta räknade med att reporäntan skulle lämnas oförändrad på -0,50 procent.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.