Kappahl missar grovt - vinsten nästan halverad

Kappahls vinst långt under förväntningarna.

Klädbolaget Kappahl redovisar ett rörelseresultat på 52 miljoner kronor för det första kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2018/2019.

Väntat var ett rörelseresultat på i genomsnitt 81,3 miljoner kronor, enligt Bloomberg News samanställning av tre analytikers estimat.

Nettoomsättningen uppgick till 1.194 miljoner kronor. Förväntningarna låg på 1.175 miljoner.

Bruttomarginalen blev 63,3 procent, jämfört med förväntade 64,5 procent.

Kappahls jämförbara försäljning sjönk med 1,8 procent i kvartalet.

Kappahls varulager vid utgången av bolagets första kvartal (utgången av november) uppgick till 804 miljoner kronor (697). Enligt Kappahl består lagerökningen i huvudsak av nya varor till innevarande säsong, vilket är en följd av en medveten strategi för att försörja varutrycket i butik och på e-handeln, men det är också en följd av att kvartalets försäljningsmål inte uppnåtts.

I kvartalet minskade den jämförbara försäljningen med 1,8 procent.

"Vi är mindre nöjda med damsortimentet som inte varit tillräckligt attraktivt för kunderna och det varma höstvädret som inte gynnat försäljningen av ytterplagg. Barn har fortsatt sälja mycket bra och vi skönjer en positiv försäljningsutveckling på Herr", skriver Kappahls tillförordnade vd Peter Andersson.

Enligt vd arbetar Kappahl just nu med ett resultatförstärkningsprogram med avsikt att förstärka resultatet med cirka 100 miljoner kronor på årsbasis.

Vid utgången av november slutet hade Kappahl totalt 382 butiker (369), varav 28 (17) Newbie Store. Under kvartalet har 12 butiker öppnats, nio byggts om och en stängts.

Kappahls e-handeln ökade med 39 procent under kvartalet och utgjorde närmare 7 procent av bolagets totala försäljning.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST