Johan Knaust, vd för K2A

De bygger fastigheter i trä – som kan minska utsläppen med upp till 85%

Ur miljösynpunkt har materialet trä en viktig roll att spela i klimatarbetet. Det är en förnybar råvara som har förmågan att binda kol. Den traditionella byggbranschen som bygger i betong står för mycket stora koldioxidutsläpp. Men idag väljer allt fler innovativa byggföretag att satsa på trä som byggmaterial och därmed en mer hållbar utveckling.

Idag finns världens högsta trähus i Norge. I september lades den sista balken på Mjøstårnet som mäter 85,4 meter. Huset är 18 våningar högt och sätter en ny standard för både höjd och monteringsmetoder för träkonstruktioner.

LÄS MER: Nu byggs ett av världens största trähus i Stockholm

"Att bygga höga byggnader i trä har stora fördelar för klimatet. Att använda trä i bärande konstruktioner kan minska utsläppen från materialproduktionen med upp till 85 procent", säger miljörådgivare och civilarkitekt Bård S. Solem.

Ett svenskt företag som valt att satsa på bygga hyresrätter och studentbostäder i trä är K2A.

"Vi kallar oss för trähuspionjärer. För oss blev det naturligt att börja arbeta med trä, med tanke på vår långa trähustradition i Sverige och den stora inhemska tillgången på trä. Det är helt enkelt bättre för miljön att bygga i trä, vilket är viktigt för oss", säger Johan Knaust, VD på K2A.

Men det var långt ifrån alla som såg fördelarna med trä för ett par år sedan. Numera har allt fler förstått värdet av att bygga i trä och många kommuner har infört träbyggnadsstrategier, där en viss del av nyproduktionen i kommunerna ska vara i trä.

Hur ser du på byggbranchens miljöpåverkan?

"Bygg- och fastighetsmarknadens hållbarhetsfokus har länge handlat om att optimera driften av fastigheterna och man har missat att mycket av utsläppen och miljöbelastningen ofta ligger i själva produktionen. En femtedel av alla utsläpp i Sverige kommer från bygg och fastighetssektorn. Som fastighetsutvecklare har vi en stor möjlighet att påverka och kan på så sätt minska våra koldioxidutsläpp. Vi som utvecklare kan göra en skillnad.  Genom att bygga i trä minskar vi vår totala klimatpåverkan", menar Johan Knaust. 

Forskare slår fast flera fördelar med trä

Trä i byggnader, möbler och på väggar är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande. Det visar resultatet av ett treårigt europeiskt forskningsprojekt: Wood2New, som avslutades förra året. 

"Ett ökat bruk av trä ger stor positiv påverkan på både hälsa och miljö och innebär stora affärsmöjligheter", säger Tomas Nord, universitetslektor vid Avdelningen industriell ekonomi vid Linköpings universitet, som också ansvarat för ett par delprojekt inom projektet, i ett pressmeddelande.

I projektet där totalt ett femtontal partners från sex länder deltog slår man fast ett antal fördelar med träbyggande: bland annat att trä binder och lagrar koldioxid, jämnar ut luftfuktigheten inomhus och är återvinningsbart, men även har hög hållfasthet i förhållande till sin vikt, är lätt att arbeta med, förnybart och att det finns tillgängligt i stora mängder och går snabbt att bygga med.

Hur kan bostadsbyggare bli mer innovativa?

"Vi vill vara innovativa genom att fånga in den moderna människans behov. I K2A:s nya lägenheter i Lund har vi exempelvis e-handelsboxar i huset, där de boende enkelt kan hämta och lämna tillbaka varor som de beställt på nätet. Vi har en elbilspool för hyresgästerna med solceller på taket som hjälper till att ladda elbilarna. Vi har obemannade kaféer i studentstäderna Örebro och Umeå där kaféet också fungerar som en räknestuga, där studenterna lär ut matematik till barn och unga några dagar i veckan tillsammans med Mattecentrum."

Se videon nedan om K2A:s satsning på att bygga Svanmärkta fastigheter i trä och vad det innebär att få så kallade gröna hållbara lån för att finansiera framtidens hållbara fastigheter. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST