Fotograf: Drew Hays/Unsplash

Fetmabolaget rusar 27%

Det danska bioteknikbolaget Saniona rusar efter uppnådda behandlingsmål för fetma.

Det danska bioteknikbolaget Saniona uppfyller de primära och sekundära behandlingsmålen i en registreringsgrundande fas 3-studie med tesofensine mot fetma. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktien är i skrivande stund upp 27 procent. 

Båda doserna för oralt tesofensine uppnådde statistiskt och kliniskt signifikant viktminskning jämfört med placebo i bolagets fas 3-studie för behandling av fetma.

Genom att visa signifikant och överlägsen viktminskning för tesofensine jämfört med placebo uppnåddes studiens primära behandlingsmål. Tesofensine tolererades generellt sett mycket väl med låg förekomst av biverkningar. Studien har genomförts av Sanionas partner Medix i Mexiko.

"Den starka viktnedgången drivs av tesofensines förmåga att minska aptit och matbegär. Tillsammans med den gynnsamma säkerhetsprofilen, stödjer dessa data även vårt program med Tesomet vid sällsynta ätstörningar, såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma, eftersom tesofensine är den centrala aktiva substansen i vår egenutvecklade formulering av Tesomet", säger vd Jørgen Drejer.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST