Fotograf: Tim Ireland/TT

Swedbank: Så dyrt blir det för Sverige om Storbritannien lämnar EU utan avtal

Skulle Storbritannien lämna EU utan något avtal, och falla tillbaka på reglerna i WTO, skulle det leda till stora direkta ökade kostnader för svenska företag i form av olika handelshinder. Det skriver Swedbank i en analys.

Till detta kommer en ökad osäkerhet som för med sig betydande långsiktiga kostnader. Effekterna slår olika hårt mot olika sektorer, där till exempel fordonsindustrin drabbas särskilt hårt.

Läs även: May senarelägger Brexit-omröstning efter krismöte

"Skulle Storbritannien i ett värsta-scenario lämna utan något avtal, och falla tillbaka på WTO-reglerna, skulle det bli kostsamt för Sverige, både direkt och indirekt. Ur ett svenskt perspektiv är det viktigt att få till ett avtal som är så likt dagens EU-medlemskap som möjligt", säger Cathrine Danin, seniorekonom vid Swedbank som skrivit analysen, till Nyhetsbyrån Direkt.

Swedbank har summerat de direkt ökade handelskostnaderna om handeln med Storbritannien skulle återvända till WTO-reglerna. Inom varusektorn skulle ökade tullar och andra handelshinder kosta totalt 0,3 procent av BNP. Det handlar om ökade importtullar på cirka 340 miljoner euro, ökade exporttullar om cirka 345 miljoner euro samt ökade icke-tariffära handelshinder om 660 miljoner euro.

För tjänstesektorn handlar det om en kostnad om 0,1 procent av BNP i form av icke-tariffära handelshinder som blir runt 460 miljoner euro dyrare. Tariffära handelshinder är svårare att beräkna för tjänstesektorn.

"Detta är dock totalt, det är viktigt att hålla isär olika sektorer. Alla kommer att få det sämre än i dag, men vissa får det mer kämpigt medan andra kommer lindrigare undan. Bland de som drabbas hårdare av ökade direkta kostnader är till exempel fordonsindustrin. Alla företag som handlar med Storbritannien kommer dock att få kostnader för ökad administration och osäkerhet", säger Cathrine Danin.

Hon tillägger att läget ser något bättre ut för de viktiga svenska sektorerna papper och pappersmassa samt stål och järn.

I rapporten noteras också att Storbritannien är en viktig svensk handelspartner på varusidan samtidigt som landet är direkt avgörande på tjänstesidan. Storbritannien är den viktigaste importmarknaden för tjänster och den näst viktigaste exportmarknaden, efter Norge.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST