ANNONS

Så gör du standardisering till en ledningsfråga

Det svenska näringslivet är väl positionerat ur ett internationellt perspektiv – men det finns förbättringsområden. Standardisering är ett av dessa och här finns mycket att vinna om frågan lyfts på lednings- eller styrelsenivå.

När det gäller att arbeta med standardisering ligger Sverige ungefär i mitten på en internationell skala. Den slutsatsen drar Thomas Korssell, vd för SEK Svensk Elstandard som är ansvarigt för standardiseringen av elområdet i Sverige. SEK samordnar därmed också svensk medverkan i internationell och europeisk standardisering inom området.

”Svenska bolag lyfter sällan standardiseringsarbetet som en del av sitt varumärke. Det kan göra mig lite förvånad att man varken strategiskt eller marknadsföringsmässigt lyfter detta mer – något som företag är enormt duktiga på i exempelvis Frankrike, England, Tyskland eller USA”, säger Thomas Korssell.

Han tror att det till stor del beror på att ledningsgrupperna i svenska bolag inte alltid förstår värdet av att vara med och utforma eller följa standarder, och att frågan fastnar hos bolagets tekniska personal:

SEK

Alla svenska företag, organisationer, myndigheter,
med flera kan delta i standardiseringsarbetet inom SEK.
Genom att delta har du tillgång till information och dokumentation inom ditt teknikområde. Du är med och påverkar internationell och europeisk standard genom att aktivt delta i IEC:s och CENELEC:s tekniska kommittéer, och som expert i olika arbetsgrupper och projekt.

Kontakta SEK Svensk Elstandard här

”En standard kan bära upp ett helt företag. Ledningsgrupperna fokuserar ofta på andra värden, men att det är standarder som ligger till grund för alla produktvarianter i bolaget har man ingen aning om. Det finns med andra ord en informationsproblematik i vertikalt led”, menar Thomas Korssell.

För att understryka vikten av arbetet med standardisering står Sverige – och SEK Svensk Elstandard –  som värd för den internationella kommitteen IEC:s årsmöte 2020. Då väntas runt 2 000 experter inom standardisering från hela världen komma till Stockholm.

Vad är den stora vinsten för företag om de lyfter standardisering till lednings- eller styrelsenivå?

”För företagen medför det utökade vinstmöjligheter, ökad expertis, tillgång till nya marknader och kvalitetsvinster i produkterna tack vare att man följer samma standarder i många olika länder. Standardisering innebär inte bara möjligheten till ökad kvalitet och besparing i underhåll, utan också synergier mellan länder”, säger Thomas Korssell.

Just det sistnämnda är viktigt då det innebär en potentiellt utökad värdekedja som är mindre känslig för störningar:

”I dag pratar man om den globala värdekedjan. För en vanlig lastbil kan man ha hundratals leverantörer. Följer man befintliga standarder kan man finna leverantörer i hela världen och därmed pressa priser samtidigt som man följer gällande kvalitetskrav. Standarder ger enorma möjligheter till global koordination – världen krymper, vi kommer närmare varandra, och får tillgång till fler marknader och bolag”, avslutar Thomas Korssell.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant