Färsk rankning: 10 hetaste aktierna att köpa just nu

På veckans lista finns fem svenska, tre norska och två danska aktier. 

 
1.  Hansa Medical AB
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Hansa Medical AB och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har tagit ut målkursen vid 310 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien testar stödet vid cirka 285 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 285 kronor utlöser en säljsignal. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  Vestas Wind Systems
Vestas Wind Systems har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt, vilket öppnar för en starkare stigningstakt. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 464. Ger signal om vidare uppgång till 530 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 455 kroner och motstånd vid cirka 563 kroner. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  Tryg
Tryg visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien testar stödet vid cirka 160 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  Latour B
Latour B ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har tagit ut målkursen vid 111 efter brott på en omvänd huvudskuldra-formation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har stöd vid cirka 103 kronor och motstånd vid cirka 114 kronor. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  Oncopeptides AB
Oncopeptides AB ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien testar stödet vid cirka 145 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 145 kronor utlöser en säljsignal. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  Global Gaming 555 AB
Global Gaming 555 AB visar ingen klar trend på medellång sikt. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 33.98. Ger signal om vidare uppgång till 45.40 eller mer. Aktien närmar sig stödet vid cirka 35.50 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Scatec Solar ASA
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Scatec Solar ASA och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 52.89. Målkursen vid 64.48 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 65.00 kroner. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Diös Fastigheter
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Diös Fastigheter och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Befinner sig i en rektangelformation mellan stödet på 53.48 och motståndet på 57.27. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien testar stödet vid cirka 55.50 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 55.50 kronor utlöser en säljsignal. Volymbalansen är negativ och försvagar aktien på kort sikt. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  SalMar Asa
SalMar Asa visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien ligger mellan stödet vid cirka 440 kroner och motståndet vid cirka 510 kroner och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  Schibsted ser. B
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Schibsted ser. B och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien närmar sig stödet vid cirka 257 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.


Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST