AI-roboten Sophia, som har utvecklats av Hongkong-baserade Hanson Robotics, och Fredrik Heintz. Kollage.

AI-forskare: Här är nischerna där Sverige kan visa framfötterna

Ska artificiell intelligens ta över våra jobb och göra människor överflödiga? Inte om vi från början utvecklar sätt att samverka på så att summan blir större än delarna. Det menar Fredrik Heintz, en av Sveriges mest framstående AI-forskare, i podcasten Heja Framtiden.

Fredik Heintz forskar inom AI och autonoma system vid Linköpings universitet. Han är koordinator vid WASP – Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, med över 120 doktorander över flera lärosäten, samt ordförande i Svenska AI-Sällskapet. Han sitter även med i EU-kommissionens High-Level Expert Group on AI.

Trots att Sverige satsar allt mer på AI-forskning är vi långt ifrån ledande på området. Eller som Fredrik Heintz uttrycker det:

"Vi har den AI-forskning vi har satsat på".

Istället menar han att det finns goda möjligheter att ta position inom nischade områden av AI-fältet, och lyfter fram två viktiga roller för Sverige.

HEJA FRAMTIDEN

Podcasten Heja framtiden vill lyfta nyheter kring positiv utveckling och tekniska möjligheter och föra samtal kring hur vi kan skapa en bättre framtid tillsammans.

I detta avsnitt intervjuar Christian von Essen en av Sveriges mest framstående AI-forskare – Fredrik Heintz.

"Den ena är inom hållbar och etisk AI – hur får vi mesta möjliga nytta av AI ur ett samhällsperspektiv? Den debatten tas på stort allvar här i Sverige. Och det andra är att använda AI för offentlig sektor. Det finns hur mycket som helst att göra inom sjukvård och offentlig förvaltning."

Genom AI och automatisering kan vi ha en möjlighet att leva upp till medborgarnas högt ställda krav på hur ett modernt välfärdssamhälle ska fungera, menar Fredrik Heintz. Dessutom dyker nya implementeringar ständigt upp inom exempelvis sjukvård och transport. Men det krävs fler och större satsningar inom forskning och utveckling.

När artificiell intelligens kommer på tal för det ofta med sig frågeställningar kring framtidens arbetsliv. Kommer vi förlora jobben på grund av AI?

Frågan är inte så endimensionell, menar Fredrik Heintz.

"Alla jobb kommer att förändras, vilket är en enorm utmaning. Men det som automatiseras är inte yrken, utan enskilda arbetsuppgifter. Jag ser det som absolut nödvändigt att automatisera för att kunna erbjuda den nivå av service från offentlig sektor som vi vill ha, liksom konkurrenskraftiga företag. Annars kommer vi inte hänga med i utvecklingen."

Lyssna på hela samtalet mellan Fredrik Heintz och Christian von Essen här:


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST