Nordea i betald analys: Starbreeze-aktien kan mångdubblas

Under måndagen föll Starbreeze aktie med 70 procent till drygt 60 öre. I en färsk betald analys spår Nordea att spelbolaget skulle kunna nå en kurs på 3 kr, men flaggar också för att aktien faller till 0 kr.

I en färsk uppdragsanalys målar Nordea upp flera scenarion för spelutvecklingsbolaget Starbreeze som ansökt om rekonstruktion. Värderingsintervallet blir där 0-3,0 kronor när banken tar hänsyn till skulderna i bolaget och man konstaterar att det just nu finns en stor osäkerhet kring framtiden.

Läs mer: Starbreeze ansöker om rekonstruktion och vd:n lämnar

"Vid en händelse med en ej framgångsrik rekonstruktion finns det ett scenario där aktieägarna förlorar allt", skriver Nordea.

I dagsläget menar Nordea dock att alla möjligheter är på bordet. I ett scenario där Starbreeze lyckas omstrukturera sina skulder, sänka kostnaderna och sälja av tillgångar som inte hör till kärnverksamheten så finns det ett värde. Samtidigt har förtroendet för bolagets pipeline minskat rejält efter lanseringen av OTWD.

Läs även: Dammluckorna öppnas: Pensionsmiljarder får gå till riskkapitalbolagen

Bland tillgångarna som Starbreeze bör avyttra nämner Nordea samriskbolaget StarVR som bolaget har med Acer samt tillgångarna i Enterspace VR.

"Vi erkänner att det finns dystrare scenarion där företaget skulle behöva avyttra några av sina kärntillgångar i en 'fire sale' för att täcka sina skyldigheter", konstaterar Nordea.

Efter gårdagens kollaps på runt 70 procent stiger Starbreeze B-aktie idag med 16 procent till cirka 70 öre.

Läs mer: Här är de största ägarna i krisande Starbreeze


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST