Fotograf: AP

Lista: Nordens 10 hetaste aktier just nu

Sex svenska aktier kvalar in på veckans Norden topp 10-lista.

1.  Oncopeptides AB(ONCO.ST) - 29 nov 2018. Senaste slutkurs: 176.2 (-1.8)
Oncopeptides AB ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har också brutit en motståndsnivå och gett köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 165 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 165 kronor vid reaktioner tillbaka. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  Nibe Industrier B(NIBEB.ST) - 29 nov 2018. Senaste slutkurs: 93.76 (1.16)
Nibe Industrier B visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har tagit ut målkursen vid 95.24 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien närmar sig stödet vid cirka 91.00 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  Vestas Wind Systems(VWS.CO) - 29 nov 2018. Senaste slutkurs: 485.3 (-7.1)
Vestas Wind Systems ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 464. Ger signal om vidare uppgång till 530 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 455 kroner och motstånd vid cirka 563 kroner. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  Investor B(INVEB.ST) - 29 nov 2018. Senaste slutkurs: 393.6 (7.5)
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Investor B och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har brutit en dubbelbotten-formation. Etablerat genombrott på motståndet vid 394 kronor signalerar om en uppgång till 414 kronor eller högre. Aktien har stöd vid cirka 382 kronor och motstånd vid cirka 406 kronor. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  Hansa Medical AB(HMED.ST) - 29 nov 2018. Senaste slutkurs: 291.4 (-0.2)
Hansa Medical AB ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har tagit ut målkursen vid 310 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har stöd vid cirka 265 kronor och motstånd vid cirka 347 kronor. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  Loomis B(LOOMB.ST) - 29 nov 2018. Senaste slutkurs: 304 (6.2)
Loomis B visar ingen klar trend på medellång sikt. Har brutit en omvänd huvudskuldra-formation. Ett etablerat genombrott, helst vid ökande volym, är en pålitlig signal på att en stigande trend är inledd. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 300 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 300 kronor vid reaktioner tillbaka. Positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som förstärker aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Scatec Solar ASA(SSO.OL) - 29 nov 2018. Senaste slutkurs: 72.8 (1.1)
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Scatec Solar ASA och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 52.89. Målkursen vid 64.48 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 65.00 kroner. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Tryg(TRYG.CO) - 29 nov 2018. Senaste slutkurs: 162.3 (1.4)
Tryg visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 160 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 160 kroner vid reaktioner tillbaka. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  Swedbank A(SWEDA.ST) - 29 nov 2018. Senaste slutkurs: 210.7 (0.7)
Swedbank A ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 194. Målkursen vid 211 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 210 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  Sanoma Corporation(SAA1V.HEX) - 29 nov 2018. Senaste slutkurs: 9.24 (0.03)
Sanoma Corporation har brutit upp genom taket i en fallande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling. Har rekylerat tillbaka efter brottet på en rektangelformation. Det är stöd runt 9.23, vilket öppnar för goda köpmöjligheter. Etablerat brott ned genom stödet kommer emellertid att neutralisera köpsignalen. Aktien testar stödet vid cirka 9.10 euro. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 9.10 euro utlöser en säljsignal. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Det kortsiktiga momentumet i aktien är negativt, med RSI under 30. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST