Fotograf: Jane Henriksson/TT

Fiasko i börspremiären: VR-bolagets aktie faller 50 procent

Aktien för annonsteknikföretaget Adverty faller 56 procent i handelspremiären på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Avslut har gjorts i intervallet 3:30-5:74 kronor, vilket innebär nedgångar på 23-56 procent jämfört med teckningskursen på 7:50 kronor i den nyemission som gjordes inför listningen.

Ursprungligen var planen att lista bolaget på Nasdaq First North.

"Denna noteringsprocess blev tidsmässigt utdragen i samband med val av finansieringslösning varvid bolaget inledde dialog med Nordic Growth Market NGM för att undersöka om det fanns mer tidseffektiva alternativ. NGM visade stort engagemang och bolaget kunde därmed säkerställa sin målsättning att aktierna tas upp till handel utan vidare dröjsmål", skrev Adverty i ett pressmeddelande i måndags.

Advertys nyemission inför listningen på Nasdaq First North tecknades till cirka 40 procent och tillförde bolaget drygt 8 miljoner kronor. Bolaget tecknade samtidigt avtal om finansiering genom 8 miljoner kronor i konvertibelt lån med rätt till omedelbar teckning i aktier efter listning av bolagets aktie samt ytterligare 20 miljoner kronor som skulle kunna påkallas av Adverty i trancher om 4 miljoner kronor vardera vid fem tillfällen, innebärande en total finansieringsram på 36 miljoner kronor.

"Dock har denna modell visat sig svårförklarad vilket resulterat i att bolaget beslutat att ej gå vidare med konvertibellån och istället tillsett kravet avseende rörelsekapital för kommande 12 månader genom att utöka befintliga åtaganden med en riktad nyemission till Mangold Fondemission AB om cirka 2,4 miljoner kronor. Mangold Fondkommission AB kvittar också en fordring på bolaget om 647.508 kronor mot aktier i Adverty", meddelades det i måndags.

Efter spridningsemission, kvittning och riktad emission tillförs Adverty totalt cirka 11 miljoner kronor i samband med listningen.

Adverty skapar nya sätt att annonsera i virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR) samt på mobiltelefoner och surfplattor, där man går ifrån påträngande och störande annonser till en värld där konsumenten och reklambudskapet "istället samspelar sömlöst", enligt bolaget.

På onsdagskvällen meddelade Adverty att bolaget inleder ett nära samarbete med den USA-baserade utgivarfokuserade sell-side plattformen Pubmatic för programmatisk tillväxt av så kallad immersiv annonsering i VR, AR och mobilt.

Läs även: Aktietips: Två att köpa – och en att avstå


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST