ANNONS
Jacob Frick, delägare och försäljningschef på Invono.

Serieentreprenören: ”Att implementera ordning och reda i ett tidigt skede, kan löna sig på flera sätt”

Dagens informationsflöden skapar lätt oreda i företagets administration, men det finns många digitala affärsplattformar på marknaden som vill råda bot på detta.

Som serieentreprenör och affärsängel såg Invonos grundare stora behov av strukturförändringar och branschstandards. Enligt Jacob Frick, delägare och försäljningschef på Invono, är det tydligt att allt fler bolag förstår vikten av att jobba på ett mer digitalt, strukturerat och säkert sätt:

”Här är vår molntjänst Portalen ett bra verktyg för alla bolag som vill effektivisera och digitalisera sin administration och få hjälp med att hålla ordning på all bolagsformalia. Det handlar om så kallad corporate housekeeping och det är lika viktigt för ett moget och traditionellt bolag som för startups”, säger Jacob Frick.

Under Portalens framväxt har även investerare varit en grupp som vi riktat särskilt intresse mot. Det är viktigt att startups och tillväxtbolag kan hitta kapital för sin verksamhet och det vill Invono bidra till genom verktyg och tjänster i Portalen som underlättar och effektiviserar för investerarna.

”Genom strukturerad och lättillgänglig information är det enklare för investerarna att systematisera och samarbeta kring investeringsuppdrag. Portalen underlättar även den så viktiga uppföljningen till investerarna”, säger Jacob Frick.

Invono

Portalen by Invono är en digital molnbaserad (SaaS) plattform för bolag som löser kommunikation, möten och dokumentdelning mellan ett företags alla intressenter – både internt och externt. Portalen by Invono används av allt från små startups till mogna och stora bolag.

Läs mer om Portalen by Invono här och boka en webbdemo här

Här är fyra sätt som Portalen by Invono kan bidra till att utveckla och digitalisera er verksamhet:

1. Samla allt på ett och samma ställe

Portalen är användbar i all kommunikation mellan ett företags intressenter, såväl internt som externt. Sitter man med i en styrelse, är medlem i en ledningsgrupp eller till exempel intresserad av att investera i tillväxtbolag, får man via Portalen viktig information samlad på ett och samma ställe. Det enda som krävs är att bolagen och intressenterna har konton i Invonos Portal.

”Oavsett om man är involverad i ett eller flera bolag, har man sitt personliga kontor i Portalen där information om de olika uppdragen samlas. Det är bekvämt och tryggt att ha sina engagemang och uppdrag – och dessutom sin portfölj med investeringar i onoterade bolag – samlade på ett och samma ställe”, säger Jacob Frick.

2. Säker hantering av konfidentiell information  

I Portalen har användaren möjlighet att dela information och dokument på ett säkert sätt och det är enkelt att hantera access och tillgång till specifik information.

”I dag är det vanligt att säkerheten brister när viktigt information och dokumentation delas, till exempel via mail . Vi har valt att fokusera mycket på säkerheten i vår plattform. Portalen driftas och backas på säkerhetscertifierade servrar inom EU/EES och all data är krypterad när den överförs till eller från Portalen vilket är viktigt, särskilt när det kommer till känslig information”, säger Jacob Frick.

3. Inkludera hela företaget

Portalen har en unik helhet av tjänster för möten, uppgifter, dokumentation och ägaradministration – och utvecklas nu vidare i snabb takt för att bli nyttig för ännu fler användargrupper och för att kunna generera mer information i automatiserade flöden.

”Vi arbetar väldigt nära våra kunder och har ett utvecklingsteam in house som kontinuerligt utökar Portalen med nya funktioner som efterfrågas av våra kunder”, säger Jacob Frick.

4. Ordning och reda – för stora och små

Prismodellen för Portalen by Invono har utvecklats med fokus på att även unga bolag med begränsade intäkter ska kunna använda Portalen.

”Att implementera strukturer och ordning och reda, redan i ett tidigt skede, kan löna sig på flera sätt – inte minst då det kan öka investerarnas förtroende för bolaget. Vi ser att startups har stor nytta av Portalen utan att ha ett stort antal användare och därför har vi gjort det gratis att använda hela Portalen med upp till tre användare. Här vill vi verkligen hjälpa startups och ge alla möjlighet att implementera den här typen av hjälpmedel utan att prisfrågan ska vara en tröskel”, avslutar Jacob Frick.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST