ANNONS

Så investerar du i fastigheter - utanför börsen

Investera i fastigheter och undvik börsens svängningar - med Tessin kan du ändå få en årlig avkastning runt 8-13 procent.

"Fastighetsinvesteringar är en väldigt tydlig investering där det är enkelt att se hur affären är uppbyggd. Många investerare eftersträvar en diversifierad portfölj, vilket du kan bygga genom Tessins plattform", säger Jonas Björkman, vd på Tessin.

Jonas har alltid varit intresserad av fastighetsinvesteringar, men liksom många andra privata sparare har han känt sig utestängd från marknaden. För att kunna investera i fastigheter har det tidigare krävts ett stort bankkonto och tillgång till slutna nätverk.

"Som jag såg det var aktier i fastighetsbolag min enda chans att få tillgång till marknaden, men där utsätts man för börsrisk. Aktier har en tendens att fluktuera på ett sätt som har mer att göra med masspsykologi än ekonomi", säger Jonas Björkman.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med 40 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest 1,2 miljarder i kapital fördelat på över 100 projekt.

Läs mer om Tessin här!

Ger privatsparare chansen att investera

Tanken med Tessin blev därför att ge privatsparare chansen att investera i fastighetsprojekt – utan mellanhänder. Samtidigt var det uppenbart att det fanns ett stort finansieringsbehov bland fastighetsutvecklare. Många projekt stannar på idéstadiet, inte för att det saknas kunnande, utan för att bolagen saknar tillräckligt med eget kapital för att beviljas banklån. Och detta i ett land med skriande bostadsbrist.

Behovet av alternativ finansiering har dessutom blivit ännu större sedan Basel III-reglerna infördes. Belåningskraven för byggprojekt har skärpts från omkring 80 procent till 50 procent lånat kapital. Projektägaren måste alltså ha mer eget kapital än tidigare för att kunna gå till banken.

Kapitalresningarna är avgörande

Tillskottet från Tessins medlemmar är avgörande för projektet, och innebär att fastighetsutvecklarna är beredda att betala en god ränta på investeringen. Det förklarar varför den årliga avkastningen på Tessins projekt återfinns i ett förhållandevis högt spann på mellan 8 och 13 procent.

"Vår finansieringsform passar inte bara små- och medelstora fastighetsutvecklare, utan har även visat sig vara ett bra alternativ för större etablerade bolag att kunna accelerera byggtakten", berättar Jonas Björkman.

För att kunna investera i projekt via Tessin krävs en minimiinvestering på mellan 10 000 och 50 000 kronor. Investeringsmöjligheterna som marknadsförs via Tessins plattform utgörs i dagsläget av säkerställda fastighetslån. Risken och avkastningen varierar för samtliga projekt och det är upp till investeraren själv att avgöra vilka projekt som är av intresse.  

"Vi tackar nej till projekt som vi inte tror på. Samtidigt vill vi vara tydliga med att det aldrig finns helt riskfria investeringar som ger god avkastning", säger Jonas Björkman och fortsätter:

“Just i dagens turbulenta marknadsläge ser vi många intressanta investeringsmöjligheter – inte minst i samhällsfastigheter och hyresbestånd. Dessa investeringsformer vill vi fortsätta att satsa på. Det har förhållandevis låg risk och blir en särskilt attraktiv investeringsmöjlighet i dagens marknadsläge.”

Säkerställda lån ökar säkerheten ytterligare

Tillsammans har Tessins medlemmar finansierat villor, radhus, lägenheter, industrihallar, lekland och hyresbestånd.

”För att öka säkerheten ytterligare förmedlar vi i dagsläget endast lån som är säkerställda med exempelvis fastighetspant, aktiepant och borgen. Vi passerade vårt hundrade förmedlade projekt under november 2018 och har rest över 1.2 miljarder i kapital sedan vår start 2015.”

”Med ett återbetalt belopp på över 450 miljoner kronor har vi snabbt vuxit till Nordens största investeringsplattform för fastighetsprojekt", avslutar Jonas Björkman.

Är du intresserad av att investera?

Varje vecka lanseras nya projekt på Tessin.se som du kan investera i. Du kan registrera dig för Tessins nyhetsbrev och på så sätt bevaka nya projekt som lanseras på plattformen. Bevaka projekt från Tessin här!


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.