EQT miljardbudar på svenskt fastighetsbolag

EQT lägger ett kontantbud på Stendörren Fastigheter.

EQT Real Estate har via Chicago Holding lagt ett kontantbud på Stendörren Fastigheter på 100:25 kronor per aktie, vilket värderar bolaget till cirka 2.823 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Budet motsvarar en premie på 3,8 procent jämfört med stängningskursen för B-aktien på Stockholmsbörsen den 26 november och 9,7 procent jämfört med det volymviktade snittpriset om 91:30 kronor för B-aktien på Stockholmsbörsen under de 20 handelsdagarna till och med en 26 november.

Ägare med cirka 50,1 procent av rösterna i Stendörren har gått med på att sälja sina aktier i Stendörren. De är Kvalitena, Hummelbosholm, Knut Pousette, Hans Lycketorp och Seth Lieberman. Vidare har Kvalitena utfärdat en så kalla call option till EQT på aktier motsvarande 0,99 procent av rösterna i Stendörren.

Läs även: Nu är det börsnoterat som lockar för Wallenbergarnas riskkapitaljätte

"EQT Real Estate har följt Stendörren under en lång tid och imponeras av Stendörrens starka och stabila utveckling. Det stora antalet outnyttjade byggrätter erbjuder en möjlighet att vidareutveckla dess fastighetsportfölj, vilket ligger väl i linje med EQT Real Estate strategi att investera i tillgångar med utvecklingspotential", heter det i pressmeddelandet.

"EQT Real Estate bedömer att den ökade investeringstakten som krävs för att utveckla byggrätterna med fördel sker i privatägd regi eftersom Stendörrens resultat kan komma att minska under en övergångsperiod. EQT Real Estate bedömer att erbjudandet är finansiellt attraktivt för Stendörrens aktieägare", fortsätter EQT.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST