Rekordras för e-handlaren – faller 23%

Boozts omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Resultatet var samtidigt sämre än väntat och bolaget sänker lönsamhetsprognosen för 2018.

Omsättningen uppgick till 625 miljoner kronor (454,9), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 607. Nettoomsättningstillväxten var 37 procent (i konstanta valutor 31 procent) med en tillväxt på 32 procent i Boozt.com och 197 procent i Booztlet.com

Aktien föll 23,7 procent under onsdagen. Det är det största raset sedan aktien noterades på Stockholmsbörsen i maj förra året.

Bruttomarginalen uppgick till 36,6 procent (38,8).

Rörelseresultatet blev -28,8 miljoner kronor (-11,8), väntat rörelseresultat var -23.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på -22,7 miljoner kronor (-12,5). Den justerade rörelsemarginalen minskade med 1,2 procentenheter till -4,0 procent.

Resultatet före skatt var -27,1 miljoner kronor (-15,9). Resultatet efter skatt blev -22,7 miljoner kronor (-12,4), analytikerkonsensus -21. Resultat per aktie hamnade på -0,40 kronor (-0,22).

"Som förväntat påverkades marknaden under det tredje kvartalet av stora marknadsföringskampanjer till följd av den ovanligt långa och varma sommaren som rådde under större delen av kvartalet. För att försäkra oss om en sund lagernivå påverkades även vårt resultat under tredje kvartalet av ökade marknadsföringsinsatser vilket ledde till att bruttomarginalen pressades", kommenterar vd Hermann Haraldsson.

"Rörelseresultatets negativa utveckling under kvartalet drevs av
att förlusterna i den nya fysiska Beauty by boozt-butiken i Köpenhamn blev större än förväntat och den lägre bruttomarginalen, vilket endast delvis uppvägdes av hävstångseffekten i nyckeltalen för andelen rörelsekostnader", tillägger han.

Bolaget upprepar helårsprognosen för nettoomsättningstillväxten på över 36 procent, medan prognosen för justerad rörelsemarginal justeras till intervallet 1,5 procent till 2 procent (tidigare något förbättrad från 2,4 procent).


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST