De vill bygga batterifabrik i Jämtland – och hoppas göra Sverige ledande på den globala energimarknaden

Jämtland kan komma att sätta Sverige på kartan som en viktig aktör på den globala energimarknaden.

Vanadin, en metall som är huvudkomponent i storskaliga batterier med kapacitet att lagra stora mängder energi under långa perioder, kan bidra till visionen om ett koldioxidneutralt samhälle senast 2050, hävdar företaget Vanadis Battery Metals.

Sverige sitter inne på stora vanadintillgångar som potentiellt kan lägga grunden för en helt ny industri där Jämtland har möjlighet att leda utvecklingen, är företagets förhoppning.

En av de största vanadinfyndigheterna i världen finns i Häggån i Bergs kommun och ägs av Vanadis Battery Metals. Nu undersöker företaget möjligheterna att etablera en anslutande vanadinbearbetnings- och batteriproduktionsanläggning. Det framgår av ett pressmeddelande. 

”Vår förhoppning är att få tillstånd att bryta vanadin inom tre till fyra år, och därefter bygga en vanadinbearbetnings- och batterifabriksanläggning med Europa som huvudmarknad”, säger Peter Reeve, styrelseordförande för Vanadis Battery Metals.

Idag finns redan ett flertal vanadinbaserade batterier med stor lagringskapacitet installerade runt om i världen, den största om 800 MWh byggs just nu i Dalian, Kina.

Enligt företaget skulle ”Häggånprojektet” sätta Jämtland och Sverige på kartan som en viktig aktör på den globala energimarknaden. Det skulle också öppna upp för omkring 500 jobb och 100-200 arbetstillfällen i regionen.

”Vi för dialog med ett antal kommuner som ser framtidsutsikter och möjligheter i detta projekt”, säger Peter Reeve.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.