Fotograf: Lars Pehrsson/TT

Nordea petas: Inte längre "globalt systemviktig" bank

Nordea och RBS åker ut från Financial Stability Boards lista över globalt systemviktiga banker. Det kan ha påverkan på bland annat kapitalkraven.

Den nordiska storbanken Nordea är inte längre en av de globalt systemviktiga bankerna enligt den lista som Financial Stability Board (FSB) sammanställer utifrån data från senaste årsskiftet och en metodologi som har utformats av Baselkommittén för banktillsyn.

Det framgår av ett pressmeddelande från FSB.

Antalet banker på listan har minskat från 30 till 29 genom att Nordea och Royal Bank of Scotland har tagits bort samtidigt som Groupe BPCE har lagts till på listan.

Att en bank klassas som globalt systemviktig kan bland annat innebära högre kapitalkrav.

Finansinspektionen har tidigare identifierat Nordea som ett globalt systemviktigt företag, en identifiering som innebär att banken ska hålla en kapitalbuffert på 1 procent, men eftersom FI sedan tidigare har beslutat att Nordea ska hålla en systemriskbuffert på 3 procent innebär beslutet inte att Nordeas kapitalkrav påverkas, uppgav myndigheten under 2015.

Exakt hur Nordeas kapitalkrav kommer att se ut efter den nyligen genomförda huvudkontorsflytten till Finland är inte klart. Vissa regler gäller under en övergångsperiod.

Nästa gång en omvärderad lista från FSB publiceras är i november 2019.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST