Topplista: Nordens 10 hetaste aktier just nu

Veckans topplista består av sex svenska,  två norska, en dansk och en finsk aktie.

1.  Vestas Wind Systems
Vestas Wind Systems har brutit upp från en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt efter att investerare stadigt köpt på allt högre kurser för att komma in. En köpsignal har utlösts och ytterligare uppgång för aktien indikeras. Har också brutit motståndet vid 464 kroner i en rektangelformation, och fortsatt uppgång signaleras. Aktien har stöd vid cirka 455 kroner och motstånd vid cirka 563 kroner. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  AstraZeneca
AstraZeneca visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har också brutit en rektangelformation. Etablerat genombrott av motstånden vid 727 kronor signalerar om en fortsatt uppgång till 801 kronor eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 720 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  Biotage
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Biotage och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har också brutit en motståndsnivå och gett köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 135 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  Nokia
Nokia har brutit den fallande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 51.20. Ger signal om vidare uppgång till 57.79 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 52.70 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 52.70 kronor vid reaktioner tillbaka. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det styrker aktien. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket kan vara en signal om en stigande trend också för kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  DNB ASA
DNB ASA visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har tagit ut målkursen vid 172 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 155 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  Hansa Medical AB
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Hansa Medical AB och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har tagit ut målkursen vid 310 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har stöd vid cirka 264 kronor och motstånd vid cirka 347 kronor. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Neste Corporation
Neste Corporation ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 70.00 euro. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 70.00 euro vid reaktioner tillbaka. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Oasmia Pharmaceutical
Oasmia Pharmaceutical har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt. Det signalerar en starkare stigningstakt, men den starka uppgången kan ge reaktioner tillbaka på kort sikt. Har också brutit en motståndsnivå på kort sikt och gett köpsignal från en kortsiktig trading range. Aktien har stöd vid cirka 5.70 kronor. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  Nordic Nanovector ASA
Nordic Nanovector ASA har brutit den fallande trendkanalen på medellång sikt och reagerat kraftigt upp. Det är i dagsläget svårt att uttala sig om den framtida trendriktningen. Aktien har brutit en motståndsnivå och gett en köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 68.00 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Nordic Nanovector ASA. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  Cherry B
Cherry B har brutit den fallande trendkanalen på medellång sikt och reagerat kraftigt upp. Det är i dagsläget svårt att uttala sig om den framtida trendriktningen. Aktien har gett en köpsignal från ett glidande medelvärde, och signalerar därmed fortsatt uppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 74.00 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som förstärker aktien. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST