Fotograf: Stina Stjernqvist/TT

Svenska streamingbolaget vänder dyster trend – aktien rusar

Edgeware minskar vinsten jämfört med förra året – men vänder åtminstone den dystra trenden under 2018.

Edgeware, som utvecklar teknik för distribution av tv- och videotjänster, redovisar minskad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskad vinst.

Men jämfört med de två första kvartalen 2018 ser det bättre ut – då gick Edgeware med förlust.

I den inledande handeln var Edgeware upp omkring 20 procent. Vid 09.15-tiden var aktien upp knappt 15 procent.

Omsättningen uppgick till 54,5 miljoner kronor (59,6), en minskning med 9 procent mot föregående år. I jämförbara valutor var minskningen 14,5 procent. 

Rörelseresultatet blev 3,0 miljoner kronor (6,0), med en rörelsemarginal på 5,5 procent (10,1). 

Resultatet före skatt var 2,8 miljoner kronor (5,8). Resultatet efter skatt blev 3,3 miljoner kronor (4,0), en minskning med 18 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,1 kronor (0,1).

"Vi fortsätter nu att arbeta med de åtgärder som är nödvändiga för att komma tillbaka till lönsam tillväxt. Vi breddar vår affär med nya mjukvarubaserade produkter, bearbetar nya typer av kunder, ökar våra aktiviteter utanför Europa och sänker våra kostnader inom vissa områden för att möjliggöra expansion där vi ser nya affärsmöjligheter Jag är ännu inte nöjd med vårt finansiella resultat men jag ser tydliga tecken på att våra åtgärder har gett
resultat och att vi därmed är på rätt väg", kommenterar vd Karl Thedéen i rapporten. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST