Fotograf: Magnus Hjalmarsson/TT

Oron för handelskonflikten "överdriven" – East Capital ser uppsida i kinesiska aktier

Inhemska kinesiska aktier är långsiktigt attraktiva, skriver East Capital i en fondkommentar.

En "överdriven oro" för handelskonflikten mellan USA och Kina, i kombination med kortsiktiga investerare, har bidragit till ett tungt år för inhemska kinesiska aktier, så kallade A-aktier. MSCI-beslutet om att inkludera kinesiska aktier i globala index kan dock leda mer långsiktiga investerare till börsen, vilket i kombination med låga värderingar och bra vinstprognoser gör A-aktier till långsiktigt attraktiva tillgångar.

Det skriver Dmitriy Vlasov, portföljförvaltare på East Capital, i en fondkommentar.

Förvaltaren konstaterar att A-aktier hittills haft ett tufft 2018 bakom sig med en negativ kursutveckling på -24,2 procent, mätt i amerikanska dollar. Enligt Dmitriy Vlasov kännetecknas A-aktiemarknaden av en "överrepresentation av privata investerare och bristande informationseffektivitet". Samtidigt menar han att investerarna förbiser alla fördelar med A-aktierna.

Dmitriy Vlasov understryker att marknaden för A-aktier, med ett värde på 6,5 biljoner dollar, är världens näst största marknad efter USA och 3.600 företag är noterade på Shanghai- och Shenzenbörserna, som gemensamt präglas av hög likviditet. Han anger geopolitiska faktorer och pågående skuldminskning som skäl till något minskad likviditet, men understryker att den dagliga omsättningen på A-aktiemarknaden fortfarande är mycket god, med 60 miljarder dollar, jämfört med 15 miljarder dollar för Hongkong-börsen.

Utöver den höga omsättningen menar förvaltaren att volatiliteten i A-aktier kan ha sin främsta orsak i att 70-80 procent av dagens handelsvolym består av privata investerare som tenderar att fokusera på̊ kortsiktiga aktierörelser och nyheter istället för långsiktig fundamenta.

Den kinesiska regeringen har dessutom satsat stora resurser på att institutionalisera marknaden, vilket kan leda till ett inflöde av mer långsiktigt kapital på marknaden, skriver förvaltaren som också förutser en dämpning av volatiliteten.

Gapet mellan A-aktier och S&P 500 är större än på länge, vilket dock innebär att dagens värderingar är låga och attraktiva, skriver han.

Dmitriy Vlasov pekar vidare på att A-aktiemarknaden har en betydligt mindre andel utländska ägare än andra tillväxtmarknader. Det utländska ägandet uppgår till cirka 2 procent av handeln, men förvaltaren tror dock att andelen utländskt ägande kommer att öka till följd av att MSCI påbörjat en inkluderingsprocess av kinesiska A-aktier i sina Index. Dmitriy Vlasov bedömer att A-aktierna skulle kunna uppgå till 2,8 procent av MSCI Emerging Market i augusti nästa år och 3,4 procent i maj 2020. I dag är andelen 0,8 procent.

Övriga fördelar med A-aktiemarknaden som lyfts av Dmitriy Vlasov är att den är brett diversifierad över olika sektorer och samt har låg korrelation med andra marknader, till exempel MSCI World (0,33) MSCI Europe (0,32) och MSCI Emerging Markets (0,4). BNP-tillväxten i landet väntas uppgå till +6,5 procent i år och företagsvinsterna beräknas öka med mellan 12 och 14 procent på årsbasis, skriver Dmitriy Vlasov.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.