Fotograf: TT

Det går bra nu - Ericsson höjer försäljningsmål

Telekomjätten levererar positiva besked inför dagens kapitalmarknadsdag.

Ericsson höjer sin "försäljningsambitionen" med sikte på år 2020 - från 190-200 miljarder kronor till 210-220 miljarder kronor.

Målet om rörelsemarginal om mer än 10 procent för 2020 står fast, samtidigt som Ericsson nu är tydligt med att det siktar på att det tidigare långsiktiga marginalmålet om 12 procent ska nås senast år 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande inför bolaget kapitalmarknadsdag i New York på torsdagen.

Snittestimatet av 16 analytikers prognoser, som Infront Data sammanställt inför kapitalmarknadsdagen, ligger på en försäljning på drygt 212 miljarder kronor år 2020 och en justerad rörelsemarginal på 10,6 procent.

"I takt med att industrin nu går in i en nästa fast drivet av 5G och IoT förbereder vi oss nu för att ta nästa steg för att skapa lönsam tillväxt på ett selektivt och disciplinerat sätt", säger Ericssons vd Börje Ekholm i pressmeddelandet.

Den höjda försäljningsambitionen för 2020 är huvudsakligen drivet av Networks där målet skruvas upp till 141-145 miljarder kronor, från tidigare 128-134 miljarder.

Därutöver svarar valutaeffekter för 5 miljarder av den ökade försäljningsambitionen och 2 miljarder är att hänföra till att Redbee Media nu är inkluderat i beräkningen.

Det långsiktiga rörelsemarginalmålet om 12 procent ska alltså nås senast 2022. Ericsson har i denna ambition preciserat målen per segment där Networks ska nå 15-17 procent, Digital Services 10-12 procent och Managed Services 8-10 procent.

Vad gäller segmentet i övrigt skruvar Ericsson, som ovan nämnt, upp försäljningsmålet för Networks för 2020, samtidigt som rörelsemarginalmålet ligger oförändrat på 15-17 procent för detta år.

"Inom Networks kommer de ökade investeringarna i FoU för både teknik- och kostnadsledarskap att fortsätta. En starkare marknad, selektiva marknadsandelsökningar, samt utökad produktportfölj till närliggande områden väntas leda till tillväxt", skriver Ericsson om Networks.

För Managed Services höjs rörelsemarginalmålet för 2020 till 5-8 procent, från tidigare 4-6 procent.

"Inom Managed Services har en vändning genomförts och fokus flyttas mot att ytterligare förbättra lönsamheten genom investeringar i artificiell intelligens och automatisering", skriver Ericsson.

Budskapen vad gäller Digital Services och segmentet Emerging Business and Other upprepas i det stora hela.

Bolaget står vidare fast vid de "planeringsantaganden" som gavs i rapporten för det tredje kvartalet vad gäller utvecklingen under det fjärde kvartalet.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.