Fotograf: Michael Probst/TT

Svenska banker klarade stresstest galant – sämre gick det för brittiska och tyska

I den europeiska bankmyndighetens stresstest av 48 EU-banker utmärker sig skandinaviska banker positivt, skriver Financial Times.

De brittiska bankerna Lloyds och Barclays, tillsammans med den tyska banken Nord LB, var några av de europeiska finansinstituten som uppvisade svagast kapitalrelationer i negativa scenarion.

Det rapporterar Financial Times sedan den europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerat sina stresstest av 48 banker inom EU på fredagen.

I det negativa scenariot tappade Barclays och Lloyds samt RBS mellan 6,3 till 6,9 procentenheter av kapitalet, sett ur kärnprimärkapitalrelationsperspektiv (CET1).

Barclays kärnprimärkapitalrelation sjönk i testet till 6,4 procent medan Lloyds föll till 6,8 procent. RBS kärnprimärkapitalrelation beräknades till 9,9 procent i det negativa scenariot.

Det har inte funnits någon officiell nivå för godkänt eller inte, men flera medier rapporterar om att 5,5 procent ses som någon form av inofficiell tröskelnivå. Även Deutsches bankanalysteam lyfter i en snabbkommentar fram en kärnprimärkapitalnivå om 5,5 procent i det stressade scenariot som den gräns som kunde tänkas få regleringsinstanser att be ett finansiellt institut att hålla mer kapital.

"Storleken på nedgången i den brittiska ekonomin som EBA nu antog i sitt stressade scenario var för första gången liknande det som Bank of England använt i sina stresstester sedan 2014", skriver den brittiska centralbanken i en kommentar med tillägg att antagandena för många andra europeiska ekonomier inte var lika hårda som de för Storbritannien.

Bank of England släpper egna stresstestresultat den 5 december och påpekar att EBA:s tester visar att brittiska banker "kan absorbera effekterna av det stressade scenariot" med sina kapitalbuffertar.

EBA publicerade för ett knappt år sedan metodologin till stresstesterna och det var känt att detta test skulle vara det hittills tuffaste som EBA genomfört. Bland annat togs det hänsyn till en rad makroekonomiska risker såsom geopolitisk osäkerhet som skapas till följd av exempelvis brexit.

Inför testerna lyftes det från bedömare fram att resultaten för italienska och tyska finansinstitut skulle kunna tänkas hamna i fokus.

Den tyska jätten Deutsche Banks kärnprimärkapitalrelation beräknades till 8,1 procent i det stressade scenariot. Det kan jämföras med 7,8 procent vid stresstestet som gjordes 2016. Utfallet i det nya stresstestet var bättre än vad vissa bedömare förutspått, påpekar CNBC.

Sämst utfall i stresstesten av de medverkande tyska finansinstituten hade Nord LB med 7,1 procent. I spåren av testresultaten har banken framhållit att den, redan före årsskiftet, planerar att presentera en plan för hur kapitalpositionen ska stärkas. Nord LB har varit i kontakt med potentiella investerare och därutöver utvärderar förbundslandet Niedersachsen, som är majoritetsägare, huruvida det ska medverka i det kapitalstärkande programmet.

Från italienskt håll var det Banco BPM som uppvisade svagast resultat i stresstestet med en kärnprimärkapitalrelation på 6,7, följt av UBI med 7,5 procent. Landets största banker, Unicredit och Intesa Sanpaolo, visade kärnprimärkapitalrelationer på 9,3 respektive 9,7 procent i det negativa scenariot.

"Storbritannien var den mest drabbade geografin både gällande minskning av kärnprimärkapitalrelationer samt kärnprimärkapitalrelationsutfall, på grund av det hårda scenariot som det testades för. Inverkan för italienska banker är förvånansvärt låg, troligen till följd av ett scenario som inte fått med den senaste tidens marknadsutveckling", sade Javier Garcia, bankexpert på Oliver Wyman, till FT.

Varken Carige eller Monte dei Paschi var en del av EBA:s stresstest. Banco BPM har efter stresstestresultaten framhållit för Il Sole att planen är att sälja av ytterligare 8 miljarder euro av bankens dåliga lån före årsskiftet. Banken räknar med att få bud från tre stycken aktörer.

För de skandinaviska bankerna var stresstesterna som väntat något av en icke-händelse.

"Skandinaviska banker som länge har haft några av de högsta kapitalrelationerna i Europa utgjorde den största andelen av låneinstitut som behöll den bästa nivån av finansiell styrka", sammanfattar Bloomberg News läget.

Deutsche Bank konstaterar i en analys att tuffare förhållandena i det negativa scenariot medförde att svenska bankers kapitalrelationer påverkades mer i detta års test, jämfört med 2016.

Hur som helst demonstrerar resultaten "en hög tillgångskvalité och stark kapitallämplighet. Det är osannolikt att stresstesten föranleder förändringar i bankernas kapitalplanering eller kapitalmål", skriver investmentbankens analytiker angående de svenska bankerna.

Nordeas kärnprimärkapital föll från 19,3 procent till 16,2 procent som lägst i det negativa scenariot, SEB:s relation sjönk från 19,3 till 16,4 procent. För SHB respektive Swedbank var nedgångarna från 22,7 till 19,5 respektive från 24,6 till 21,8 procent som lägst.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant