Här är Nordens hetaste aktier just nu

 Fyra svenska, en dansk och två finska aktier som är värda att slå till på.

  Alimak Group AB
Alimak Group AB ligger i en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Detta indikerar att investerare är osäkra och väntar på signaler om kommande riktning. Ett brott upp kommer vara en köpsignal, medan ett brott ned kommer vara en säljsignal. Aktien har brutit en motståndsnivå på kort sikt och gett köpsignal från en kortsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 130 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 130 kronor vid reaktioner tillbaka. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker aktien och indikerar ökad möjlighet för en vändning upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
  Sanoma Corporation
Sanoma Corporation har brutit den fallande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 9.23. Ger signal om vidare uppgång till 10.27 eller mer. Aktien testar stödet vid cirka 9.66 euro. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 9.66 euro utlöser en säljsignal. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Sanoma Corporation. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
  MTG B
MTG B ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien har brutit en motståndsnivå och gett en köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 344 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
  Bravida Holding AB
Bravida Holding AB har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Har tagit ut målkursen vid 68.04 efter brott på en omvänd huvudskuldra-formation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 65.50 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det försvagar trendbrottet. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
 Topdanmark
Topdanmark ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har också brutit en motståndsnivå och gett köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har stöd vid cirka 300 kroner. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
  Neste Corporation
Neste Corporation har brutit den stigande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Aktien testar stödet vid cirka 70.00 euro. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 70.00 euro utlöser en säljsignal. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
  Stora Enso R
Stora Enso R har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Aktien testar stödet vid cirka 134 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 134 kronor utlöser en säljsignal. Det kortsiktiga momentumet i aktien är negativt, med RSI under 30. Det indikerar ökande pessimism hos investerare och fara för ytterligare kursnedgång för Stora Enso R. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST